İzmir escortBursa escortAnkara escortAntalya escortEskişehir escortKonya escortKayseri escortİzmit escortAlanya escortKocaeli escortKuşadası escortGaziantep escortMalatya escortDiyarbakır escortDenizli escortSamsun escortAdana escortBodrum escortpornseks hikayelerisex hikayesipaply.org

RSS / XML
27-11-2021
Bizi Takip Edin!


Emeklilikte yeni dönem...

10-04-2019 12:41:20
A+ A-
İşte haberin ayrıntıları...

Samsun Satılık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" toplantısında konuştu.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladığı sunumda gündemin ekonomide reform olduğunu söyledi. Albayrak reformların başında finansal sektör olduğunu belirtti ve "Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak..Bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi strateji kapsamında ilk adımımız kamu bankalarının sermayesini güçlendirmek olacak.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar liralık devlet iç borçlanma senetlerini kamu bankalarına verecekler. Böylelikle kamu bankalarının sermaye yeterliliği ve likidite karşılama oranı artırılarak bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek, bankaların aktif kaliteleri çok daha iyi bir düzeye taşınacak" dedi. 
 
"Yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerinin hızlandırılacağını ve özellikle borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı bir şekilde tavsiyesini sağlayacak bir çerçeve oluşturulacağını belirten Albayrak, "Bankalar Birliği öncülüğünde kamunun olmadığı bir yapıda enerji ve inşaat gibi sorunlu kredi noktasında önem teşkil eden sorunlu varlıkları alıp borç hisse takasıyla dıçarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını daha iyi bir hale getireceğiz. Bunun için de enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu kurulmasını gündeme aldık" dedi.
 
Sigortacılığın önemli bir yeni finansman kaynağı olacağını ifade eden Albayrak, “Sigortacılık Denetleme ve Düzneleme kurumu kurarak sektörün  denetlenmesini yakından takip edeceğiz. Bir diğer adımımız ihracat ve katma değerli ürün üretimini yerlileştirmeyi sağlayan sektörlerin kredi arzından daha fazla yararlanmasını sağlamak olacak” dedi.
 
Etkin ve sağlıklı bir tasarruf sisteminin önemine işaret eden Albayrak, “Devletten başlayarak bireye kadar her alanda tasarrufları önceliklendirmemiz gerektiğini inanıyoruz. Tasarrufların ekonomimizin kırılganlıklarımızı gidermede en önemli araç olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kapsamda emeklilik sisteminin reforme edilmesi; en önemli yapısal reformlardan birini oluşturacak.
 
“YEP kapsamında emeklilik sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek önümüzde dönemde en öncelikli konulardan. Tamamlayıcı emeklilik sistemi emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız emekli olunca artık nasıl geçinirim kaygısı taşımayacak” dedi.
 
Mayıs ayında açıklanacak olan “Tarımda Birlik Projesi” ile gıda alanında yaşadığınan enflasyon sorunlarının çözümü için için yapısal reformlarınızı da gıda alanında hazırlandğını söyleyen Albayrak, “Bu alandaki adımları Gıda ve Tarım Bakanlığımızla Gıda Komitesi koordinasyonunda takip edeceğiz.  Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli reformunuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak.  Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından çalışan bu kapsamlı strateji Mayıs ayında tüm kamuoyuyla paylaşılacak"  dedi.
 
Sıkı Maliye Politikası’nen en temel politikaların başında geldiğini söyleyen Albayrak, “Bildiğiniz gibi, Yeni Ekonomi Programında 76 milyar liralık tasarruf ve gelir artırıcı önlemleri devreye alacağımızı ifade etmiştik. Şu ana kadar, 2019 bütçesinde bu rakamın 44 milyar liralık kısmını uygulamaya aldık. Bundan sonra da bu adımlarımız devam edecek. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek.
 
“Mali tarafta sıkılaşma devam edecek. Seçimden önce mali disiplinden vazgeçmedik, seçimden sonra da vazgeçmeyeceğiz. Büyümeyi ve istihdamı desteklemek amacıyla sorun yaşayan bazı sektörler bir kısım vergi teşvikleri sağladık. 
 
“Ancak bunu yaparken de yılsonu bütçe hedeflerimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Bundan sonra da gelirlerimizi arttırmak için, toplumun genelini etkilemeyen ve yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak bazı adımları atmakta projeksiyonlarımız arasında yer almaktadır” dedi.
 
Yılın en önemli reformlarından birinin Vergi Dönüşümü olacağını açıklayan Albayrak, “Vergi Konseyi gibi, toplumun tüm kesimlerinin içinde olduğu, çok kapsamlı bir ekip ile bu reformu hazırlıyoruz. 3 başlıkta temel detaylarını burada bugün sizinle paylaşmak isterim. 
 
“Birincisi yeni mimari. Yeni Vergi mimarimizde, İstisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi’ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. 
 
“Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız. 
 
“Yeni Vergi Mimarimiz, dünyada çağdaş vergi reformlarının önceliklerinden olan, ‘İstihdam oluşturma’ hedefine üzerine oturacaktır. 
 
Ayrıca İş yapma kolaylığı endeksindeki bulunduğumuz seviyeyi, atacağımız bu adımlarla daha da yukarıya çıkaracağız. Girişimciliğin ve yeni iş kurmanın kolaylaştırılmasını sağlayacağız. 
 
“Vergi Dönüşümünde ikinci başlığımız ‘Kayıtdışılık ile Mücadele’ olacak. Gönüllü uyum adı verilen bir sistem ile mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme sonrasında sorun görülmediği takdirde süreçlerin tamamlandığı sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz. 
 
“Ayrıca sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için, etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura ve e-faturanın eş zamanlı takibi, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi ile kayıtdışılığa karşı etkin bir yapıyı devreye almış olacağız. 
 
“Vergi Dönüşümüzde önemli gördüğümüz bir diğer alan da Mükellef Hakları olacak. Mükellef dostu bir vergi sistemi ile, süreçlerin başarısını artıracağız. Bu kapsamda, Mükellef Hakları İcra kurulu kuracağız. Mükelleflerin, vergi süreçlerindeki beyanları ile ilgili yazılı destekleri devreye alacağız. Mükellef Memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, süreçlerdeki eksikleri anında tespit edeceğiz. Ayrıca mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacağız. 
 
“İşte bu adımlarla, aslında bir hedefin de altyapısını çok sağlam adımlarla hayata geçirmiş olacağız.  O da ulaşmak istediğimiz, Sürdürülebilir Büyüme ve İstihdam olacak. İhracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomiyi tesis edeceğiz. Gerek güçlü tasarruf ile, gerek bankacılık sisteminin aktif kalitesindeki düzelme ile gerekse de üretim odaklı finansman ile bu büyümenin finansman altyapısını sağlayacağız. 
 
“Geçen sene İş yapma kolaylığı endeksinde 17 basamak atlayarak 43. sıraya yükseldik. Bu sene İşe başlama, Vergi Ödemesi, kredi temini, Sözleşmelerin İcrası, tapu ve şirket tasfiyesi alanlarında gündemimize aldığımız reformlarla daha fazla sıçramayı hedefliyoruz.
 
“Önümüzdeki dönem için geçici beyanname sayısının dörtten üçe düşürülmesi ve elektronik çeklerin ücretten muafiyet konusu üzerinde çalışmaktayız. İnşaat izinlerinde, elektrik bağlama, işe başlamada belediyeler ile ilgili kamu kuruluşları (SGK, belediyeler, ticaret sicil müdürlükleri) arasındaki elektronik imzanın sürece dahil edilmesi için mevcut sistemlerin entegre edilmesini gerçekleştireceğiz. 
 
“Vergi Dönüşümü ile süreçleri kolaylaştıracak, kayıtdışılık ile mücadele ile gelirleri artıracağız. 
 
“Ve kaynakların yedi stratejik sektöre, ‘enerji, maden, petrokimya, turizm, bilişim, otomotiv ve ilaç’ sanayilerine yönlendirilmesini sağlayacağız. 
 
Biz bunları yaparken diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla farklı stratejik dönüşümleri gerçekleştireceğiz” dedi.
 
Albayrak, kapsamlı bir katılımla hazırlanan bu reform paketi Yargı Reformu Strateji Belgesiyle Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı ve şöyle devam etti:
 
“Yargı Reformu’nun vizyonu; ‘güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ olacaktır. Ekonomik refahın sağlanması ve toplumsal tabana yayılmasında hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanıdır.
 
“Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayla, adil ve etkin işleyen bir hukuk sistemi arasındaki ilişki açıktır. 
 
“Uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiğine yakından bağlıdır.
 
“Yargı sisteminin kalitesi, hızı, ihtiyaçlara cevap verme kapasitesi yatırım ortamını geliştirmenin temel şartları arasındadır. Bugüne kadar, ülkemize üretim ve istihdam katkısı sunan, piyasa kural ve koşullarında faaliyet yürüten her yatırımcıya desteğimizi sunmaktan geri durmadık.
 
“Yatırımcının, hukuki güvence ve istikrar beklentisini, mümkün olan en yüksek seviyede karşıladık. Hukukun kolaylaştırıcı, teşvik edici ve güvence verici imkânlarını geliştirme irademizi koruduk.
 
“Bu iradenin bir tezahürü olarak Adalet Bakanlığımız da yargı alanında önemli reformlara imza attı. Yargı Reformu Strateji belgesinin güncellenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklar.
 
“Strateji Belgesi aynı zamanda ab ile müzakere sürecinin de parçası olan teknik bir belgedir. Ancak reform sürecini canlı tutma yönündeki dikkatimizi, katılım süreciyle ilişkili siyasi beklentilerin ötesinde, temelde vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerinde yoğunlaştırıyoruz.
 
“Toplumun önünü açan, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, devletimizin demokratik karakterini güçlendiren ve hukuk devleti vasfını tahkim eden bir reform gündemini bu çerçevede ısrarla takip edeceğiz.
 
Türkiye’nin stratejik konumundan kaynaklanan lojistik avantajının ve rekabet gücünün artırılarak, iktisadi ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak ve ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirme bakış açışıyla Lojistik Master Planı, Varlık Fonu tarafından hazırlanacağını açıklayan Bakan Albayrak:
 
“Taşımacılıkla ilgili tüm hizmetlerin tek bir merkezden ve etkin bir şekilde verildiği ve birden fazla taşımacılık moduna erişim imkanı sağlayacak lojistik merkez planlaması sayesinde taşıma modları arasındaki rekabetin artırılması, Mevcut lojistik altyapısının karayolu, denizyolu ve havayolu eksenlerinde etkin bir şekilde incelenmesi, Lojistik ihtiyaçların belirlenmesi, rekabet ve güvenliği esas alarak stratejik önceliklerin saptanması, Belirlenen ihtiyaçlar ve önceliklere göre kamu lojistik varlıkları arasındaki potansiyel sinerjilerin ortaya çıkartılarak etkin bir model mimarisinin oluşturulması, planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı tüm paydaşlara kazan kazan modeline dönük işbirliklerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. 
 
“Ticaret Bakanlığımız, Ağustos ayında açıklayacağı plan ile Kısa-orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ülkemiz ihracatının arttırılması için sürdürülebilir bir stratejinin yürürlüğe konması ve bu stratejiden sapmadan doğru adımların atılmasını sağlayacak. 
 
“İhracatın ithalatı karşılama oranının sürdürülebilir bir şekilde artırılması için stratejiler oluşturulup bunların uygulanması için gerekli adımlar ortaya konulacak. 
 
“Ağustos ayında açıklanacak plan ile katma değeri yüksek ürün ihracatının arttırılması amacıyla, etki analizleri yapılarak ihracatta devlet yardımlarını yeniden düzenlemek, hedef ürün ve pazarlara odaklanmış bir bakış açısıyla, birim ihraç fiyatlarının yükseltilmesini sağlanacak” dedi.
 
Albayrak, Sanayi Bakanlığı’nın, Sanayi Yerlileştirme Programı ile, Ar-Ge’den yatırım ve ihracata tüm adımların tek pencereden yönetildiği, arz-talep bileşenlerinin desteklendiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik stratejileri hayata geçireceğini söyledi ve ekledi, “300 ürünün yerlileştirmesini ortaya koyacak bu programı Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşacak. 
 
“Turizm Bakanlığımız Turizm Master Planının hazırlığına başlamış olup tüm paydaşların katılımı ile hazırlanacak olan Turizm Master planı Turizm Bakanımız tarafından Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
 
“Bu plan çerçevesinde turizmde hem ülke ve desitnasyon çeşitliliğini hem turist sayısını hem de turist başına düşen geliri arttırarak dört yıl içerisinde 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecektir. 
 
“Bu plan çerçevesinde gastronomi, inanç, kültür, golf, kış ve kongre turizmleri kıyı turizmine çeşitlilik ve turizm gelirimize katkı sağlayacaktır. 
 
“2019 yılı içerisinde YEP planlarımızla uyumlu biçimde 2019 yılı turist sayısı 50 milyonun kişinin, turizm geliri ise 35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
 
“Ayrıca kurulacak olan Turizm Geliştirme Fonu ile de hem ülkemiz turizminin tanıtımı daha etkin yapılacak hem de turizmde bölgesel çeşitliliğin arttırılması için yatırımcılar teşvik edilerek yatırımlara destek olunacaktır. “ (DHA)

ETİKETLER : berat albayrak yeni ekonomi programı
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer EKONOMİ haberleri

Arşiv Arama
- -

Ana sayfa - sağ alt

Ege Meclisi
SPOR
Spor Haberleri
GÜNCEL
İZMİR
İzmir
POLİTİKA
Politika
ÖZEL HABER
Özel Haber