RSS / XML
22-03-2019
Bizi Takip Edin!
bodrum escort

EMEKLİ SANDIĞINDA İKRAMİYE


2017-08-03 18:00:55
Dilek ETE

Farklı sosyal Güvenlik Kurumlarına tabii hizmetleri bulunan bireylerin hizmetleri 2829 sayılı Hizmet Birleştirmesi Kanunu ile birleştirilerek emeklilik işlemi yapılır.

26.01.2012 tarihine kadar 2829 sayılı kanunun 12.maddesi gereği ‘Son defa TC. Emekli Sandığına tabii görevlerden emekliye ayrılan ve’’ ibaresi gereği son defa Emekli Sandığına tabii bir kurumdan emekli olmayanlara emekli ikramiyesi ödemesi yapılmıyordu. Söz konusu ibare , 05/06/2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 5/02/2009 gün ve E:2005/40 , K:2009/17 sayılı kararı ile iptal edilmiş , 19/06/2010 gün ve 27616 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ve 1/06/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe giren 5997 sayılı Kanun ‘un 14.maddesi ile 5434 sayılı Kanun’un 89.maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek ‘’Son defa bu kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4.maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve’’ ibaresi ile 2829 saylı Kanunun 12.maddesinde yer alan ve Anayasa Mahkemesince iptal edilen hüküm yeniden getirilmiştir.

Böylece, 9/07/2011 gün ve 27989 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 12/05/2011 gün ve E:2010/81 , K;2011/78 sayılı kararı iptal edilmiştir. Bunun üzerine doğan hukuki boşluk 26/01/2012 gün ve 28185 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 6270 sayılı kanun ile doldurulmuştur. Anayasa Mahkemesinin 2829 sayılı Kanun’un 12.maddesi ile ilgili verdiği iptal kararının gerekçelerine uygun olarak hazırlanan 6270 sayılı Kanun ‘un 1.maddesi ile 5434 saylı Kanun ‘un 89.maddesi tümden değiştirilmiş ve Emekli Sandığına tabi hizmetler için ikramiyesi ödenmesi 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunun 14.maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartına bağlanmıştır.

Ayrıca 6270 sayılı Kanun’un 2.maddesi ile 5434 sayılı Kanun ‘a eklenen geçici 223.madde de , bu maddenin yürürlük tarihinden önce , mülga 2829 sayılı Kanun’un 8.maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik ,yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine , varsa açtıkları davalardan vazgeçmeleri ve bu Kanunun 89.maddesindeki şartların varlığı halinde aynı esas ve usuller çerçevesinde emekli ikramiyesi ödeneceği davalardan vazgeçilmesi halinde ,mahkemelerce Sosyal Güvenlik Kurumu lehine hükmedilecek vekalet ücretlerinin Kurumca tahsil edilmeyeceği belirtilmiştir.

6270 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu mülga 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte olan 14.maddesinin 5.fıkrasında 506 sayılı kanunun 60.maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81.maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresinin ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi durumunda kıdem tazminatının ödeneceği kabul edilmiştir.

Buna göre ; 5434 sayılı kanun kapsamındaki Emekli Sandığına tabii görevinden kendi isteği ile istifa ederek ayrılanlardan ;

08.09.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanların , 506 sayılı Kanun’un geçici 81.maddesinde öngörülen en az on beş yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını 08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanların ise , 506 sayılı Kanun ‘un 60.maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen en az yirmi beş yıllık sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi aramaksızın sadece 7000 prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirenlere emekli ikramiyesi ödenmesi mümkündür.

Ancak ; bu imkanı getiren 4447 sayılı Kanun ‘un 45.maddesi 08/09/1999 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 8.09.1999 tarihinden önce istifa edenler Emekli Sandığından emekli olmadıkça emekli ikramiyesi alması mümkün değildir.

SONUÇ OLARAK; 8.09.1999 öncesinde çalışması olanlar ,8.09.1999 sonrasında Emekli Sandığından 15 yıl 3600 gün şartını yerine getirip 8.09.1999 sonrası istifa ettiyse hangi Kurumdan emekli olursa olsun çalıştığı süreler için emekli ikramiyesini Emekli Sandığından alır.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...

ÇOK OKUNANLAR
Arşiv Arama
- -


Ege Meclisi - Ege'nin Ortak Sesi -
SPOR
Spor Haberleri
GÜNCEL
İZMİR
İzmir
POLİTİKA
Politika
ÖZEL HABER
Özel Haber