RSS / XML
19-04-2019
Bizi Takip Edin!
bodrum escort

EMEKLİLİKTE PRİM GÜNÜMÜ NASIL TAMAMLARIM ?


2017-10-25 08:16:45
Dilek ETE

Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olabilmek için sigorta giriş tarihimize göre değişen prim gün sayımızın tamamlanması gerekir.Prim günümüz eksik olursa yaş ve sigortalılık süremiz tamamlansa dahi emekli olamayız.

Çalışma hayatı boyunca adımıza ödenen toplam prim ödeme gün sayısına; 

*Birden fazla işyerinde hizmet akdine tabi çalışılarak geçen sürelerimiz,

*Ay içerisinde birden fazla statüye tabi olarak çalışılan sürelerimiz,

*İsteğe bağlı sigortalılık sürelerimiz,

*Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarımızın prim ödeme gün sayıları,

*Ev hizmetlerinde çalışanlarımızın   prim ödeme gün sayıları ,

* Yaptığımız bütün borçlanmalar  eklenmektedir.

Sosyal Güvenlik primlerinde ayların kaç gün çektiğine bakılmaksızın tam çalışılmış veya tam ücret alınmış aylar, 30 gün olarak hesaplanmaktadır.

Bir ay içinde bir veya birkaç işverenin işyerinde çalışan sigortalıların 5510 sayılı Kanun gereğince alınan primlerine esas tutulan aylık veya günlük kazanç tutarları, ayrı ayrı dikkate alınmakta ve sigorta primleri de buna göre ödenmektedir. Ay içerisinde aynı işyerinde aynı veya birden fazla statüye tabi olarak aynı gün çalışmanın rastlaması durumunda bunlardan yalnız biri alınmaktadır.Birden fazla yerde çalışılsa dahi bir ay en fazla 30 gün olarak değerlendirilir.

Yaşlılık,ölüm ve malullük  sigortalarının uygulanmasında, prim ödeme gün sayısı, sigortalı adına kuruma verilmiş bulunan aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilen gün sayısı toplamıdır. Aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilen çalışmalara ait primlerin tahsil edilmemiş olması, bu sürenin sigortalı hizmetten sayılmamasını gerektirmez. Yine sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmediğini öne sürerek Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıya veya  hak sahiplerine yapılacak yardımlar kesemez .SadeceBağ-Kur primlerinde iki aydan fazla borcun olması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetini durdurabilir.

Sosyal Güvenlik Sisteminde prim gün sayısına Dahil Edilmeyen Süreler

**5510 sayılı kanunun 5.maddesine göre, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle Kanun’un iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Kamuya yararlı bir işte çalışan hükümlü ve tutukluların hizmet akdiyle çalışmadıkları için yaşlılık,malulluk ve ölüm sigortalarına tabi olunmayan bu süreleri toplam prim ödeme gün sayısına dahil edilmez.

**5510 sayılı kanunun 5. maddesi gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Kanun’un 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmış olup, bunlar Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılmışlardır. Bu sigortalılarda uzun vade yönünden sigortalı sayılmadıklarından toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek bir süreleri bulunmamaktadır.

**6676 sayılı kanunla 01.03.2016 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ise ayrıca genel sağlık sigortası yönünden sigortalı sayılacaktır. Bu kişilerin de uzun vade yönünden birleştirilecek hizmet süreleri bulunmamaktadır.

**2547 sayılı kanunun 46.maddesinde 5234 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile üniversitelerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında 01.01.2005 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanun’un iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri uygulanmakta olup bu tarihten önce üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan öğrenciler sigortalı sayılmayacaktır.Bu sürelerde emeklilikte değerlendirilemeyecektir.

**5510 sayılı kanunun 5.maddesine göre, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. İŞKUR kursiyerleri hakkında  toplam % 13,5 oranında prim alınmaktadır. Bu sigortalılar da uzun vade yönünden sigortalı sayılmadıklarından prim ödeme gün sayılarına ilave edilecek süreleri bulunmamaktadır.

** 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan 5510 sayılı kanunun 5. maddesinin   (g) bendi gereğince ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmakta olup, bu sigortalılar 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.Bunların adına yatan primlerde emeklilikte değerlendirilmemektedir.

**6353 sayılı kanunun 35. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen 29.maddesine göre ;  üniversitelerin tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ay süreyle 4.350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödeneceği, bu şekilde ücret ödenmiş olmasının 4857 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi bu çalışma sebebiyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası ile analık sigortası açısından prim ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.Bu süreler de emeklilikte prim günü olarak dikkate alınmaz.

Özetle ,emeklilik süreleri için prim hesabı yaparkenkısa vadeli sigorta kollarına yatan primlerin ve  genel sağlık sigortası için ödenen tutarların hesaba  dahil edilmediğini söyleyebiliriz.

Staj sürelerinin borçlanarak emeklilik hesabında dikkate alınması için bugüne kadar yapılan girişimler hep olumsuz sonuçlanmıştır.İnşallah önümüzdeki dönemde staj mağdurlarının da sorunları çözülmüş olur.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...

Arşiv Arama
- -


Ege Meclisi - Ege'nin Ortak Sesi -
SPOR
Spor Haberleri
GÜNCEL
İZMİR
İzmir
POLİTİKA
Politika
ÖZEL HABER
Özel Haber