RSS / XML

ankara escort

tempobet

ankara escort

ankara escort izmir escort ankara escort izmir escort
20-08-2019
Bizi Takip Edin!

DOKTORLARIN ÇALIŞMA HAYATLARI


2018-03-14 15:56:03
Dilek ETE

1976 yılından itibaren 14 Mart  tıp bayramı olarak kutlanıyorDoktorluk mesleği okuması da , çalışması da en zor olan mesleklerden biridir.Bunu ancak tam anlamıyla uzun süren bir tedavi sürecine mazur kaldığınızda veya birinci derece yakınınızın doktor olması ile anlarsınız. Bütün doktorların , sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlamak yerine emeklilikleri için yazacağım bir yazı ile hepsine binlerce defa teşekkür etmek isterim.Hepsi sağolsunlar ve varolsunlar.Hakları ödenmez.

Öncelikle doktorlarımız ülkemiz de  mecburi hizmet ile birlikte illa ki Emekli Sandığına prim yatırarak çalışma hayatına başlıyor. Daha sonrasın da SSK(4a) veya Bağ- Kur (4b) ile sigorta sürelerini tamamladıktan sonra emekli oluyor.

Doktorlar için son dönemde milat kabul edilen düzenlemelerden biri olan 23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 sayılı kanundan kısaca bahsetmek isterim.

6645 sayılı torba kanun ile 5510 sayılı kanunun  49.maddesine eklenen ek 10.madde de  sigortalılık şartlarında doktorlar için  değişiklik yapıldı.Kanun maddesinde ;“EK MADDE 10 – Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sınırlı olmak üzere,

a) İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ŞuabatıSan’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşme ile çalıştırmış oldukları hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,

b) Bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 1219 sayılı Kanuna aykırı olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,

genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerini Kurumca belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık hizmetlerinin bedeli Kurum tarafından karşılanır.

Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin haklar saklıdır.”diyor.

Bu maddenin açıklaması şirket ortağı olan veya serbest olarak çalışan doktorlar özel sağlık hizmeti veren kuruluşlarda 4a sigortalılığı kapsamında çalışmalarıhalinde ,işözleşmelerinde çalışmalarının 4a sigortalılığı kapsamında bildirilip bildirilmeyeceğine ilişkin bir hükmün olup olmadığı kontrol edilecek, eğer böyle bir hüküm yok ise23.04.2015 tarihinden sonraki  çalışmalar 4b sigortalılığı kapsamında  sayılacaktır. 

Doktorların , özellikle 23.04.2015 sonrası şirket ortağı olarak çalışmalarını sürdürüyorlarsa veya serbest olarak çalışıyorlarsa SSK (4a) kapsamında emekli olmak istiyorlarsa  hizmet sözleşmelerinde özellikle 4a sigortalısı  sayılması için hüküm olması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doktorların son dönemde Bağ-Kur (4b) kapsamında emekliliği hedeflenmektedir.

Bir diğer önemli konuda doktorların maaşlarının kamuda performansa , özel sektörde ise ciroya göre belirlenmesidir.Bu doktorların ağır çalışma şartlarının daha da ağırlaşmasına sebep olmaktadır.

Özellikle kamuda görev yapan doktorlar için eğitim ,araştırma gün içinde yeteri kadar hastaya bakabilme artık çok mümkün gözükmemektedir.Daha iyi çalışma şartlarının olduğu 14 Mart Tıp bayramlarını kutlamak nasip olur inşallah…

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
ankara escort izmir escort ankara escort izmir escort

ÇOK OKUNANLAR
Arşiv Arama
- -


Ege Meclisi - Ege'nin Ortak Sesi -
SPOR
Spor Haberleri
GÜNCEL
İZMİR
İzmir
POLİTİKA
Politika
ÖZEL HABER
Özel Haber