RSS / XML
26-01-2020
Bizi Takip Edin!

PRİM TEŞVİKLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMASI


2018-06-04 17:33:00
Dilek ETE

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 70 inci maddesi ile 5510 saylı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek 17 nci madde eklenmiş olup anılan maddede ;”Bu kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki ,destek indirimlerinden yararlanabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere ,yararlanılmamış olan prim teşviki ,destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki ,destek ve indirimleri başka bir prim teşviki ,destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki , destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki ,destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde yararlanılmamış olan prim teşviki ,destek ve indirimleri başka bir prim teşvik destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından , yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir.Ödeme yapılmadan önce her türlü borçlar öncelikle mahsup edilir.Üç yıl sonunda ilgili kanun gereği yapılandırma veya taksitlendirme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir.Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Devam eden davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın ,dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar  mahsup veya iade edilir.Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren davalar konusuz kaldığı için yargılama giderleri idare üzerine bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir.

Nisan 2018 dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarda aranılan şartların sağlanması kaydıyla gerek 5510 sayılı kanun gerekse diğer kanunlarda yer alan prim teşviki , destek ve indirimlerinden ;

-Yararlanabileceği halde yararlanılmayan döneme ilişkin geriye yönelik prim teşvikinden yararlanma talebinin ,

-Yararlanılmış olan sigorta prim teşvik ,destek ve indirimin başka bir teşvikle değiştirilmesine ilişkin talebin ,

İşveren tarafından geriye yönelik teşvikten yararlanılmak istenen dönemi takip eden 6 ay içinde internet ortamında yapılması gerekmektedir.

2.06.2018 tarihi ve sonrasında sgk.gov.tr uygulamasında yer alan ‘’e-SGK /İşveren /İşveren sistemi /Uygulamaya Giriş/İşveren/Teşvikler ve Tanımlar /5510 Ek 17.madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama ‘’ menüleri seçilerek erişilen ekranlar vasıtasıyla internet ortamında yapılacaktır.Bu şekilde yapılan başvuru Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılmış kabul edilecektir.Kağıt ortamında veya internet ortamında başvuruda bulunan işverenler teşvik değişikliğine ilişkin düzenlenen iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri sgk.gov.tr adresinden ‘’e-SGK/İşveren /E-bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi ‘’ekranları vasıtasıyla sisteme girebilecektir.

Nisan /2018 dönemi ve sonrasına ilişkin prim teşviklerinde fark prim tutarlarının , kanuni faiz hesaplanmaksızın mahsup yapılacak kalan tutar varsa bu tutar işverene kanuni faiz hesaplanmaksızın iade edilecektir.

Mart 2018 dönemi öncesine ilişkin prim teşvik iadesi için en son 1.06.2018 tarihine kadar kağıt ortamında başvuru yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ‘’İşveren İntra ‘’ programında yer alan ‘’Listeler –İstatistikler /İşveren Listeleri /5510-Ek 17.madde İnternetten başvuru listesi ‘’ menülerinden giriş yapılmak suretiyle internet ortamında başvuruda bulunan işyerlerine ait listeye erişilebilecektir.1.06.2018 tarihine kadar gerek kağıt ortamında gerekse internet ortamında yapılan başvuruların tamamı değerlendirilecektir.

İşverenin cari ay veya yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunması halinde 1/1/2019 tarihi beklenilmeksizin söz konusu borçlara mahsup işlemi yapılabilecektir.

Yine her işveren için Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafındanIntra programından ‘’Teşvik Hata Listesi ‘’ programı çalıştırılarak  hatalı teşvik varsa yapılan işlemler geri alınacaktır.

Teşviklerin takibi ve doğru uygulanması konusunda özellikle küçük ölçekli işletmelerin danışmanlık alması yerinde olacaktır.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...

ÇOK OKUNANLAR
Arşiv Arama
- -

Ana sayfa - sağ alt

Ege Meclisi - Ege'nin Ortak Sesi -
SPOR
Spor Haberleri
GÜNCEL
İZMİR
İzmir
POLİTİKA
Politika
ÖZEL HABER
Özel Haber
stag9000.shop https://wwww.vega100.shop/ cialis 20 mg stag cialis viagra https://pay.web.tr