2022 yılına dair Kütüphane İstatistikleri yayınlandı. 2022 yılında kütüphane sayısı 1 Milli Kütüphane, 1 257 halk kütüphanesi, 625 üniversite kütüphanesi ve 47 bin 654 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 49 bin 537 oldu. Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphanede yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde yüzde 3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 oldu. Milli Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 125,7 artarak 405 bin 584 olurken, kitap dışı materyal sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 200 bin 453 oldu.

Üniversite kütüphaneleri sayısı 625 oldu
Türkiye'de 475'i devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 625 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 95 milyon 947 bin 266 oldu. Üniversiteye kayıtlı üye sayısı yüzde 9,5 artarak 3 milyon 986 bin 831 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 13,4 artarak 1 milyon 527 bin 650 oldu.

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı yüzde 70,8 arttı
Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 70,8 artarak 26 milyon 788 bin 378 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 5 milyon 568 bin 283 olurken ödünç verilen materyal sayısı yüzde 26,7 artarak 9 milyon 476 bin 748 oldu.
Kütüphane sayısındaki en büyük artış yüzde 45,8 ile örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde oldu. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,7 artarak, 3 bin 635 olurken; kitap dışı materyal sayısı yüzde 9,1 artarak 1 milyon 30 bin 622 oldu.

Denizli’deki 26 halk kütüphanesinde 395 bin 955 kitap bulunuyor
2022 yılı Kütüphane İstatistiklerine göre; Denizli’de bulunan 26 Halk Kütüphanesinde 395 bin 955 kitap yer alıyor. 76 bin 963 kayıtlı üyesi bulunan kütüphanelerden 132 bin 333 kitap ödünç verilirken, yıl içerisinde kütüphane hizmetlerinden 273 bin 121 kişi istifade etti.

Kütüphanelerde bulunan 395 bin 955 adet kitap türlerine göre incelendiğinde 188 bin 361 adet edebiyat ve retorik, 79 bin 54 adet sosyal bilimler, 41 bin 900 adet coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler, 18 bin 951 adet dini, 17 bin 397 adet genel, 15 bin 72 adet sanat, 11 bin 379 adet felsefe ve psikoloji, 10 bin 617 adet uygulamalı bilimler ve teknoloji, 6 bin 687 adet doğa bilimleri ve matematik ile 5 bin 867 adet dil ve dil bilimi türü eserlerin bulunduğu kayıtlarda yer aldı.

Denizli’de 714 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi var
Denizli’de bulunan 714 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 496’sı resmi okullarda, 103’ü özel okullarda ve 115’i de özel kurslardaki kütüphanelerden oluşuyor. 714 kütüphane içerisinde yer alan 66 Z Kütüphaneden 65’i resmi okullar, 1’i ise özel kurslar bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde 545 bin 553 adet kitap bulunuyor.