Gerek mesleki gerekse de kamu alanında

Etik ve ahlâki unsurlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor

Bu yıl bu anlamda güzel geçti diyebiliriz

Yerel yönetimlerde etik kaygıları irdeleyerek

Etik ve ahlâki anakronizm sorununu ve çözüm önerilerini paylaştık

Ancak tabii ki daha geniş kitlelere ulaşmak gerekiyor

Çünkü tamamlanmış etik kırılmanın sonuçları oldukça ağır

Bu nedenle nereden ve kimden gelirse gelsin

Etik konusundaki sıkıntılarda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz

Çevrede fark ettiniz mi bilmiyoruz

Oldukça fazla sayıda etik ihlal yaşanıyor

Çözümü basit olduğu halde

İhlallerin sürmesi bu konuda kararlı adımların atılmamasından ötürüdür

Kararlılık, ortak yararı gözetme, kamu malının önemi ve değeri

Saydamlık, bireysel menfaatten uzak durma, çıkar çatışması oluşturmama

Bu gibi konulara dikkat edildiği takdirde

İnanı ki, etik sorunlar aşılmayacak değildir

Ayrıca irdelemek lazımdır ki

Niçin bir kişi etik ve ahlâk konusunun geçtiği yerde

Kendisini rahatsız hissetsin ki?

Etik rahatsız edici değildir

Düzenleyici ve düzelticidir

Aynı hukukun iç temasındaki gibi

Etik ve hukuk birbirini tamamlayan ve bütünleştiren bir yapıyı barındırır

Ancak yine de ayrım fark edilmelidir

Önce etik, sonrasında gerektiği ve yeteri kadar hukuk!

Etik olması gerekeni zaten yerine getirir

Ödevi ve sorumluluğu bu yöndedir

Tabii ki kişi vicdanı, aklı ve zihni de bunu desteklemelidir

Sözün özü, biz etik için çalışmaya devam ediyoruz

Güzel ve olumlu etkinliklere imza atarken

Sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz

Herkesin aynı bilinçte olmasını bekleyemeyiz

Ancak yine de biraz olsun duyarlılığın hakim olmasını istiyoruz

Yerel yönetimler, mesleki alanlar ve kamusal düzlemler

Etik ve ahlâki çözüm önerilerini bekliyor

Doğrusu neyse bunu gerçekleştirmeye devam edeceğiz.