Kadim kent İzmir'de, 100 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından 2 Şubat 1923'te düzenlenen Kadınlar Kongresi’nin anısına, 2 Şubat 2023'te BASİFED tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKONFED desteği ile yeniden gerçekleştirilen Kadın ve İktisat Kongresi’nin kitabı Folkart’ın desteği ile yayımlandı.

Kitap tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Yörükoğlu Aşkıner, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, BASİFED Üyesi Dernek Yöneticileri ile davetli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

BASİFED tarafından organize edilen Kongre, 100 yıl önce gerçekleştirilen tarihi Kadınlar Kongresi'nin anısını yaşatmak amacıyla yeniden düzenlendi. Bu organizasyon, İzmir BüyükşehirBelediyesi ve TÜRKONFED’in desteğiyle Şubat ayında gerçekleştirilmişti. İki oturum halinde gerçekleşen Kongre'nin ilk oturumu, Anadolu'nun 50'den fazla üretici, yaratıcı ve girişimci kadınını temsil eden STK’lara ev sahipliği yaptı.

İkinci oturum, İktisat ve Kadın teması etrafında oluşturuldu. Panellerde; İktisat ve Kadın; Demokrasi ve İktisat; Ekoloji; İnovasyon; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konuları ele alındı.Uzman konuklar, 21. Yüzyılın perspektifiyle konuları tartışarak toplum için yeni ufuklar çizdiler.

Bu özel kitap, kongre de paylaşılan görüşlerin bant çözümlerini temel alarak hazırlandı. Editörlüğünü Serdar Şahinkaya ve C.Coşkun Küçük özmen'in üstlendiği kitap, Elif Güner Bayındır'ın koordinasyonunda hazırlandı.

“Kadın sorunu çözülmeden hiç bir sorun çözülemez”

Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir  mutluluk ve gurur duydukları “Kadın ve İktisat” Kongresine ait, söz uçar yazı kalır gerçeğinden yola çıkarak bu kitabı hazırladıklarını dile getiren BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi kadın sorunu çözülmedikçe; Modern bir toplum, üretim toplumu ve gelişmiş bir toplum olamazsınız. Evet, günümüzde yaşadığımız sorunların neredeyse tamamı  da  Bunlardan oluşuyor. Bu yönüyle, ihtiyacımız olan yapısal reformların ilk sırasında “Kadın Sorunu” olmalıdır” dedi.

“Tarihe not düşüyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı konuşmada bu toprakların umudunun 100 yıl sonra bir kez daha, Cumhuriyetin özgür kadınlarının ellerinde yükseldiğine dikkat çekerek, “Bu kitabı, erkek şiddetine maruz kalan, hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan bütün kadınlara adıyoruz. 100. Yılında İzmir Kadınlar Kongresi Kitabı’yla birbirinden değerli konuşmaları, ortak akıl ve ortak vicdanla aldığımız kararları tarihe not düşüyoruz” diye konuştu.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının ancak ekonomik uçurumları azaltmakla mümkün olduğunu belirten İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, kadınlar için yeni olanaklar, teşvik edici uygulamalar, yeni ticaret fırsatları yaratılması ve  yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasıyla mümkün olacağını vurguladı. Türkiye’de kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 32 gibi çok düşük bir seviyede olduğuna da işaret eden Sezgin, kadınların işgücüne katılımının artırılması BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin karşılanması açısından da hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

“Katkı koymaktan onur duyduk”

Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, hassasiyetle üzerinde durduğu konularından birisinin de Türk kadınının hak ettiği yere ulaştırılması olduğunu belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise, bu fikirler ışığında BASIFED tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen 100. Yaşında İzmir Kadınlar Kongresi isimli esere de katkı sağlamaktan büyük bir onur duyduklarını kaydetti.

Cumhuriyet’i ve İzmir’i kavramanın kılavuzu

Kurtuluşun Kenti olan İzmir’in peş peşe yapılan ‘Kadınlar Kongresi’ ve ‘İktisat Kongresi’ ile kuruluşun da kenti olarak tarihe geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, bu kongrelerin aynı zamanda 100. yıla bakan bütünlüğün içinde Cumhuriyeti ve İzmir’i doğru kavrayabilmenin de klavuzu olduğunu söyledi.

Dr. Serdar Şahinkaya da BASİFED’in 2 Şubat 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde toplanan Kadınlar Kongresi’ni hatırlayarak tam yüz yıl sonra 2 Şubat 2023 tarihinde Kadınlar Kongresi’ni yeniden toplayarak Cumhuriyetin yüzüncı yılını selamladığını vurguladı. Şahinkaya, büyük bir emek sonucu ortaya çıkan bu kitap ile de 100 yıl sonra düzenlenen Kongre’yi tarihe not düşmüş olduklarını kaydetti.

Kadınlar Kongresi hakkında

Mustafa Kemal Atatürk, 17 Şubat 1923’deki Birinci İktisat Kongresi öncesinde, toplumsal kalkınma sürecinde kadının yeri ve önemine dikkat çekebilmek için 2 Şubat 1923 tarihinde İzmir İktisat Kongresi’nin yapılacağı binada Kadınlar Kongresi’ni gerçekleştirdi. Bu az bilinen toplantıda Gazi Mustafa Kemal’in eşi Latife Hanım’ı’ İzmirli kadınlara tanıtmasının ardından kadınların sorunları ve Lozan hakkında konuşuldu. Katılanların çoğunun kadın olması nedeniyle bu toplantılar tarihe “KadınlarKongresi” olarak geçti. Bu kongrenin 100. Yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ortaklığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) desteğinde İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi etkinlikleri çerçevesinde İzmir’de Kadın ve İktisat Buluşmasıdüzenlenmişti.

BASİFED Hakkında:

Batı Anadolu Sanayici ve  İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) , Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesidir.  Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Manisa, İzmir, Uşak, Afyon, Denizli, Aydın, Isparta, Burdur, Muğlave Antalya şehirlerini kapsamaktadır. BASİFED; Türkiye dış ticaretinin yüzde 4’ünü gerçekleştirerek, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yüzde 2’sini sağlayarak, 35 bin kişiye istihdam alanı sağlamaktadır.genel (1)-3