Sonuç bildirgesinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanmasının özellikle seçildiği belirtilirken, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılındaki kalkınma sürecinde her alanda kadınların belirleyici olacağı tespiti öne çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk, 2 Şubat 1923 tarihinde düzenlediği kongre ile Cumhuriyet’in inşaasında kadınlara verdiği önemi tüm dünyaya gösterirken, bu kongreden yüzyıl sonra ikinci kez toplanan Kadın ve İktisat Kongresi’nde de kadın mücadelesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bir kez daha dikkat çekildi.

“Geleceğin Türkiye’sini İnşa Ediyoruz”  sloganıyla yola çıkılan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi etkinlikleri çerçevesinde, İzmir’de, 2 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen Kadın ve İktisat Kongresi’nin sonuçları yayınlandı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED)  desteklediği kongreye, Türkiye’nin her bölgesinden 62 kadın hakları ve kadınlara yönelik çalışmalar yürüten STK temsilcileri katıldı.

Kadınların eğitime ve kamusal hizmetlere erişimi sağlanmalı
Kadının insan hakları alanındaki kazanımlarının örgütlü mücadele ve dayanışmayla mümkün olacağı tespiti ile başlayan kongrede, kadınların ekonomiye katılmasının bir memleket meselesi olduğu ve tüm kurumların bundan sorumlu tutulduğu vurgulandı.

Kongrenin ilk bölümünde, 62 Kadın Sivil Toplum Kuruluşu’ndan temsilcilerin katılımı ile “Kadın Forumu” yapıldı. İkinci yüzyılda kadın- erkek eşitliğinin sosyal-kamusal alanda tesis edilmesi, kadının ekonomik güçlenmesi, karar alma mekanizmalarına katılımı ve temsili, eğitime ve kamusal hizmetlere erişimi konularına odaklanan forumda, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları tarafından durum tespiti ve çözüm önerileri sunuldu, işbirliği ve ortaklık  çağrıları yapıldı.

İstanbul Sözleşmesi yaşatır
Kadınların dezavantajlı bırakıldığı alanlarda olumlu eylem adımlarının atılması talepleri ile tüm katılımcıların söz aldığı foruma “Kadın Kadının Yurdudur” ve “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sözleri damga vurdu. Tüm kimlikler için eşitliği tesis etmenin bir demokrasi konusu olduğunu vurgulayan forum katılımcıları, kadının ekonomik yönden güçlenmesi için somut önerilerini ve taleplerini paylaştı.

Kadın ve iktisat Mehmet Ali Kasalı

Kadın Ekonomik Yönden Güçlenmeli
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, 2 Şubat günü düzenledikleri Kadın ve İktisat Kongresi’nin çıktılarını paylaşmayı çok önemsediklerini, çünkü gün boyu süren etkinlikten çok önemli sonuçlar elde edildiğini söyleyen BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “Mustafa Kemal Atatürk, tartışmasız vizyonuyla iktisadi gelişimin kadınsız olamayacağını 100 sene önce yaptığı bu kongre ile vurgulamış.

Biz de Kadınlar Kongresi’nin 100. yılında, kadınların, kamusal fırsatlara eşit katılımı, temsili ve ekonomiye katılımları konularında somut öneri ve taleplerin duyulacağı bir alan açmak istedik. Birilerinin konuşup diğerlerinin dinlediği değil, tüm enerjilerini kadınların güçlenmesine veren, Türkiye’nin dört bir yanından kadın STK temsilcilerinin söz aldığı ve yönlendirdiği etkin bir forum gerçekleştirdik. Her alanda onlarca somut önerinin yanında, birçok ortak projenin yapılabileceği de ortaya çıktı. BASIFED olarak kadının ekonomik olarak güçlenmesi yolunda kaynaklarımızı harekete geçirmeye, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gözüyle Bakılmalı
BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İktisat ve Kadın Forumu’nun çıktılarını paylaşırken yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliği gözüyle bakmanın önemini hatırlattı: “Son yaşadığımız deprem felaketi de, diğer doğal afetler gibi cinsiyet gözetmez, ancak etkileri maalesef eşit değildir. Bu konudaki araştırmalar, afetlerin etkilerinin sıklıkla cinsiyet eşitsizliğini yansıttığını gösteriyor. Toplumun cinsiyet dinamikleri,  afette ve afetten sonra farklı ihtiyaçlarla ayakta kalma becerilerini her iki cins için farklı etkiliyor. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyor, yaralarımızı sararak yeniden ayağa kalkma çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliği gözüyle bakmanın önemini tekrar vurgulamak istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu konuları gündeme tekrar taşımak için fırsat oldu.” dedi.

‘Geleceğin Türkiye’si için 62 STK fikirlerini sundu
Foruma 62 Kadın Sivil Toplum Kuruluşu katıldı. Ayrıca forumda; İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Ege Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu,  Ege İş Kadınları Derneği  Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Yörükoğlu Aşkıner,  İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar tema konuşmaları ile katkı sundu.

Forumun tartışma bölümünde 62 kadın hakları ve kadınlara yönelik çalışmalar yürüten STK temsilcisi, geleceğin Türkiye’sinin iktisat politikalarının inşasında fikir ve önerilerini sundu, projelerini paylaştı. Kamu-Özel Sektör-Sivil Toplum- Akademi işbirliği gereği vurgulandı.

Kadınlar Kongresi Hakkında
Mustafa Kemal Atatürk, 17 Şubat 1923’deki Birinci İktisat Kongresi öncesinde, toplumsal kalkınma sürecinde kadının yeri ve önemine dikkat çekmek için, 2 Şubat 1923 tarihinde, İzmir İktisat Kongresi’nin yapılacağı binada, Kadınlar Kongresi’ni düzenledi. Bu az bilinen toplantıda, Gazi Mustafa Kemal’in, eşi Latife Hanım’ı, İzmirli kadınlara tanıtmasının ardından, kadın sorunları ve Lozan hakkında konuşuldu. Katılanların çoğunun kadın olması nedeniyle bu toplantı tarihe “Kadınlar Kongresi” olarak geçti. Bu kongrenin 100. yılında, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) desteğinde, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi etkinlikleri çerçevesinde, İzmir’de, Kadın ve İktisat Kongresi düzenlendi.

Kadın ve İktisat Kongresi’ne katılan STK’lar
Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER), Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD), Arya WIP, Aydın İş Kadınları Derneği, Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD),  Çorum İş Kadınları Derneği, Denizli Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği (DENSOR), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD),  Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EGEYDD), Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği (ERKADIN-DER), Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD),  Gaziantep Yatırımcı İş Kadınları Derneği,  Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD), Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD),  Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED), Hakkari Kadın Girişimciler Derneği, Hatay Kadın Derneği,  Hatay Kadın Girişimciler Derneği, Iğdır İş Kadınları Derneği, İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD), İş Dünyasında İş ve Meslek Sahibi Girişimci Kadınlar Derneği (KİŞKAD),  İşte Kadın Derneği,  İzmir Gazeteciler Cemiyeti, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi,  İzmir Ticaret Borsası (İTB), Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER), Kadın İstihdamını Artırma Derneği (KİADER), Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Karabağlar Belediyesi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Kilis Kadınları Kalkındırma ve Geliştirme Derneği (KİKAGDER), Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), KÖY-KOOP, Kütahya Girişimci Kadınlar Derneği (KÜGİKAD),  Kütahya İş Kadınları Derneği (KİKDER), Afyon İş Kadınları Derneği (AFIKAD), Gaziantep işkadınları Derneği(GİKAD), Malatya İş Kadınları Derneği (MAİKAD), Profesyonel İş Kadınları Derneği (PWN İstanbul), Samsun İş Kadınları Derneği, (SAMİKAD), Teknolojide Kadın Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi (TÜKD), Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu,  Van İş Kadınları  Derneği (VİKAD), VANSİAD,  Yönetim Kurulunda Kadın Derneği

BASİFED Hakkında:
Batı Anadolu Sanayici ve  İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesidir. 3.000’e yakın iş insanının üyesi olduğu ve 13 derneğin bağlı bulunduğu BASİFED; Türkiye dış ticaretinin yüzde 4’ünü gerçekleştirirken, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yüzde 2’sine iş imkanı yaratmaktadır.

Bugün; TÜSİAD, EGİAD, ESİAD, İZSİAD, EGİKAD, İZİKAD, EGOD, EGEDERİDER, USAD, ENSİA, EgeYDD, ESSİAD ve EBİAD olmak üzere, BASİFED çatısı altında 13 Dernek bulunmakta, BASİFED ortak ilke ve hedefleriyle kuruluş amaçları aynı olan bu 13 Derneğin ortak sesi konumundadır.

TÜRKONFED Hakkında:
Çatısı altında 30 federasyon ve ulusal-uluslararası 300’den fazla dernek üzerinden 60 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Kuzey Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) üyesidir.

kadın ve iktisat 2 (1)