Her yerde ve her alanda etik geçerli olsun

Ahlâki davranışlar hâkim olsun

Bunu açıklıyoruz çünkü;

Tüm dünyada bu konuda bir ilgisizlik var

Yönetimler etik olmazsa

Düzen değişir, bozulur, denge kaybı yaşanır

Yönetimlerde etik olmazsa hukuki gerekçelendirme kaybolur

Bunun sağlanması için

Etik yönetimleri talep eden yaklaşımlar desteklenmelidir

Bu konuda cesaretle adım atılmalıdır

Sadece siyaset ve politika ile olmaz

Yozlaşmış modellerle olmaz

Dünya ülkeleri yanlışları görmediği için

Bugün bencil bir yapılanma var

İçe dönük, doğayı, canlıları dışlayan

İnsanın mutluluğunu önemsemeyen bir tarz var

Katmanlar arasındaki farklar büyümüş

Zenginlik ve yoksulluk arası uçurum haline gelmiş

Gündem değiştiriliyor

Şimdi bir de yapay zeka öneriliyor

Gerçek ve doğal zekadan ne zaman vazgeçildi?

Yönetimlerde etik gerekçelendirmenin yapılması lazımdır

Duyarlı ve akılcı, vicdanlı unsurlar ön plana alınmalıdır

Tek çıkış yolu budur

İki dünya savaşının ardından dengelerin yine bozulduğunu fark ediyoruz

Endişeler haklıdır

Üçüncü bir savaşın titreşimleri hissediliyor

Sakın böyle bir hata yapılmasın

Sakın böyle bir çizgiye geri dönülmesin

Sakın sakın ve sakın!

Etik ve ahlâktan vazgeçmeyen bir sisteme dönüş sağlansın

Gerekirse alanında uzman herkesin bu konuda önerileri değerlendirilsin

Varılacak nokta ve tek doğru

Kargaşadan uzak, barış ve huzurun tesis edileceği bir dünya anlayışıdır

Eğer böyle olmazsa ve yeniden bir tekrar yaşanırsa

Bu sefer çok büyük bir kayıp olacaktır

Bu kadar bilgi birikimi, bu kadar deneyim ve tecrübe

Boşa gidecektir, kaybolacaktır

Yönetimlerde etik gerekçelendirme hızlandırılmalıdır

Yöneticilerde etik duyarlılık artırılmalıdır

Toplumlarda etik istek artmalıdır

Toplumlarda etik özlem ve hasret kavuşmayla son bulmalıdır