İş dünyasının bölgede temsil eden Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, (BASİFED) bağlı olduğu çatı kuruluşu TÜRKONFED iş birliği ve üye derneklerinin katkılarıyla düzenlenen ortak çalıştayın sonuç bildirgesi yayınlandı. Etkinlikte BASİFED üyesi 16 dernek başkanı BASİFED ve TÜRKONFED’den beklentilerini, iş dünyasının fikir ve önerilerini paylaşırken, bu çalıştaydan çıkan sonuçlar bir rapor ile açıklandı.

Derneklerden gelen metinlerde BASİFED’den başlıca beklentiler, sırasıyla Koordinasyon, Ortak Vizyon, Temsil ve Lobi, Katılımcılık, Kurumsallaşma ve ortak Vizyon oldu.

Güneş: “Çalıştay sonuçları ufuk açıcı”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban EGİAD'ı ziyareti etti İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban EGİAD'ı ziyareti etti

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, sonuç raporunu değerlendirdi. Her ana başlıktaki beklentilerin, alt başlıklar halinde de gruplandırıldığını söyleyen Güneş, “Çalıştay katılımcıları yaptığımız anket ile çalıştayın sonuçlarından yüksek oranda memnun olduklarını belirttiler. BASİFED yönetimi olarak biz de çalıştayın ufuk açıcı olduğunu düşünüyoruz. Çalıştayda toplanan veriler, bu türde bir çalıştayın ilk defa gerçekleştirilmesi sebebiyle hem BASİFED hem de TÜRKONFED için önemli çıkarımlar sağladı. Ancak benzer çalıştayların belirlenen periyotlarla sürdürülebilir şekilde yapılmasının ve bu periyotarda güncellenen beklentilerin tekrar değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Çalıştay sonuçlarının BASİFED ve TÜRKONFED’in gelecek çalışmalarına nasıl yansıdığının takip edilmesi, aynı zamanda bu çalışmaların da izleme ve değerlendirmesinin yapılması, derneklerin beklentilerinin karşılanma durumunu ölçebilmeleri açısından önem arz ediyor” dedi.

Güneş: “Çalıştay BASİFED’e gelecek projeksiyonu sundu”

Bu tip çalıştayların kurumların yol haritasını belirlemede ve öncelikleri tayin noktasında ufuk açıcı olduğunu ifade eden Güneş, “Federasyon açısından bu tip gelecek projeksiyonları çok önemli. Birbirinden farklı, tamamen farkı sektörlerde, farklı hedef ve amaçlarla faaliyet gösteren STK’ların çatı örgütünün enerjisini ve gücünü eşit, doğru ve birleştirici şekilde kullanabilmesi için üye dernekleri hedef ve amaç birliği kurabilmesi gerekir. Bu çalıştay buna hizmet ediyor, sonuçlarından çok memnunuz” diye konuştu.genel (3)-1genel (4)-1semihagüneş (2)