Savaşta esir edilen veya para ile alınan kadın. Sahibi cariye üzerinde mutlak hakimiyete ve tasarrufa sahipti. Hukuki açıdan eşyadan farksızdır. Cariye alıp satmak bir ticaret halini almış, Osmanlıda ülkenin hemen her yerinde cariye pazarları kurulmuştu.

Saray cariyeleri; acemiler, cariyeler, şakirtler, usta ve gedikliler olmak üzere beş sınıftı. Gedikliler mutlaka çamaşırcı, çeşnigir gibi belirli bir görev alırlar, bunların en güzellerinden on ikisi padişahın şahsi hizmetinde bulunurlardı. Padişahın gönlünü çelmeyi başarana has odalık, gözde yahut ikbal denirdi. Padişahtan gebe kalan ikbâller sırayla kadın olurlar, padişahın zevcesi sayılırlardı. Sayıları dörtten yediye kadar olabilirdi. En sevilenlerine haseki, çocuk doğuranlarına haseki sultan denirdi.

Bu makaleyi araştırmayan, okumayan ve düşünmeden konuşup, hareket eden genç kızlarımız ile kadınlarımız için kaleme aldım.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere ne kadar büyük bir hizmette bulunduğunu anlatabildiysem ne mutlu bana.

Hazreti insan geç kızlarımız ve kadınlarımız 14 Mayıs 2023 Pazar günü seçim sandığı önünüze konuyor, hem kendi hem de Ülkemizin kaderini değiştirecek talihini açacak olan sadece ve sadece sizlersiniz.

Karar sizin!

Işık ve sevgiyle kalın.