Bu hikâyenin kahramanı, çocukluğu zorluklar; hayatı adiliklerle geçmiş bir aşağılık adamdır. Aslında bir kantin onbaşısı olan Paso Götüroviç, sonra kasabanın koyun çiftliği müdürlüğüne getirilmiş, arkasından mahalli parti komitesinin icra heyeti başkan yardımcısı olmuş, sonra yine başka bir koyun çiftliği müdürlüğüne tayin edilmiştir. Götüroviç'in son yirmi yıllık hayatı adiliklerle doludur. Şehirde çıkan ani iç karışıklıklar sırasında üç buzlu gün sırra kadem basan ama ortalık yatışınca kahraman pozlarıyla ortaya çıkan, karışıklıktan ölenlere asla sahip çıkmayan şahsının müdürü bir tiptir Götüroviç. Son rezilliği ise çiftliğin paralarının buharlaşmasıdır. Bu aşağılık adam her nasılsa son zamanda intihara teşebbüs eder, ama onu da beceremeyince "Yaşamana bak Götüroviç" der.
O gün bugündür muhteşem bir şekilde yaşamına bakmaktadır. Bu durum takipçilerinin uyanmasına kadar devam edecektir...

Işık ve sevgiyle kalın!