Çocukluğumdan bu yana duyduğum şu sözler

Gündemden hiç düşürülmedi bilinçli olarak.

''Din Elden Gidiyor...''

Bu da bir plan, bu da bir program...

Neden elden gitsin ki din?

Elden gitmez ancak kopmalar olabilir.

Din perdesi altında halktan uzaklaşarak

Karşıt ve karmaşık bir düzen kurmaya çalışılırsa 

Toplumun dini inançları ve dine güven sarsılır.

Nitekim yapılan anketlerde gençler arasında

Din konusuyla ilgili sorgulamaların arttığı görülüyor.

Avrupa kıtasında ve Hristiyanlıkta

Asırlar önce papazlara

''Siz artık siyasetin içinde olamazsınız.

Yeriniz kilise.''

Dendiği için o ülkeler

Çağın tüm gelişmelerini ve refahını

Yakalamış durumdalar.

Cehalettin pençesindeki İslam ülkelerinde

Dinle baskı, dini her yerde kullanma ve 

Onunla sömürü süregeldiğinden

Çağdaşlaşmaları mümkün değil.

Bizde cumhuriyetin kuruluşuyla sağlanan

Yenilikleri ve reformları 

Dincilikle bağlantı bir takım partiler 

Ve siyasetçiler 1950'li yıllardan bu yana 

Engellemeye çalışıyorlar.

Bu kafadakiler halkın cahil ve

Geri kalmasından yana olanlardır.

Uzun bir süre önce 

Yaşar Kemal'in ''İnce Memed' isimli romanını

Okuduktan sonra kitabın arkasına

Şu satırları yazdığımı hatırlıyorum.

''Bu her türlü sömürü düzen içinde kim bilir 

Daha kaç İnce Memed'ler yaşadı Anadolu'da?''

Ülkede her türlü sömürünün yapıldığı

Düzen bugün de değişmedi.

Ağalar, şeyhler, tarikatçılar ve aşiretler 

Günümüzde daha da ağır bir biçimde

Eğitimsiz bırakılmış zavallı insanlar üzerinde 

Etkinliklerini sürdürüyor.

Yollarını, önlerini dış güç destekli

İçimizdeki para babaları açıyor.

Kanla irfanla kurulmuş bu aydınlık ülkenin

''Asla Gerçekleşmeyecek'' bir karanlığa 

Sürüklenmesi isteniyor.