Aslında bu bir hayal olarak kalmamalı

Yıllardır etik ile ilgili yaptığım sosyal ve akademik çalışmalarda

Hep bu konuya değindim

İstenmesi ve yapılması gerekenleri özetledim

Etik bir şehir kültürü ve yaşamı için

Etikçilerin ve felsefecilerin görev ve sorumluluk alması gerekiyor

Ancak ne yazık ki

Günümüz siyaset ve politika sistemleri bunu arzu etmiyor

Hep aynı kişiler hep aynıları

Yıllarca ve yıllarca

Sorunları daha da artırarak

Şehirleri yönetiyor

Ve şehirler etik bir yönetimden yoksun vaziyette

Yönetilmeye devam ediliyor

Eflatun’un söyleminden sonra süre gelen bir anlayışı

Yerleştirmek mümkün olamadı

İşte, bu yüzdendir ki, etik arayış hayali bir özlemden öteye geçemedi

Başarılmayacak bir hayal değildir bu aslında

Belki biraz cesaret ve biraz da anlayış gerektiriyor

Politikaların da bunu desteklemesi gerekiyor

Toplumların da bunu arzu etmesi gerekiyor

Şehir yönetimi sıradan bir durum gibi algılanmalıdır

Yanmayan bir sokak lambası, bozuk bir yoldan geçip zarar gören araç

Kaldırımı ve yolu olmayan bir mahalleden

Şehrin yönetici  birincil anlamda sorumludur

Ne yardımcısı ne de ekibi

Önce kendisi sorumludur

Etik yönden bu böyledir

Aslında yönetici olmak büyük bir sorumluluk gerektirir

Bunun için Konfüçyüs bir dönem yöneticilik yapmıştır

Aristoteles de öyle

Bunun ardılları neden gelememiştir?

Bilinen sebepleri herkes biliyordur

Siyasetin tarzı ve biçimi

Sorunlara çare olamıyor

Aksine her şey daha da kötüleşiyor

Yeni yüzyılda yeni bir yönetim modelinden

Etik ve ahlâkı önemseyen bir modelden bahsetmek gerekiyor

Bunun alt yapısı ve olabilirliği üzerine fikirlerimi paylaşıyorum

Dönüp bakan var ancak bunun siyasi bir geçerliliği var mı diye bakıldığı sürece

Önerdiklerimin gerçekleştirilmesi mümkün değildir

Bırakın etik ilkeleri önemseyen yönetimler ortaya çıksın

Bunu isteyenlere hayalperest gözüyle bakılmasın

Teknokratik yönetim modelleri etik ile birleşsin

Sıradan siyaset ve politika sistemlerinin modası geçmiştir artık

Şehirlerde doğru ve güzel yönetim tarzları öne geçsin

Bunu fark edebilen politik sistemler başarının nerede gizli olduğunu

Bir kez  daha anlayacaklardır

Kısa zamanda gerçekleşmesi dileğiyle