Her yıl sonuna doğru sorduğunuz ;’’Emeklilik dilekçesini ne zaman vermeliyim?‘’ sorusu bu yıl daha önemli hale geldi.

Şöyle ki; Bu yıl Orta Vadeli Program 6 Eylül de açıklandı. Yıllık enflasyon %65 Büyüme hızının ise %4,4 olacağı tahmin edildi. Bu oranlar çalışma hayatında olanlar, emekli olanlar ve emeklilik dilekçesi verecekler için oldukça önemlidir.

Ülkemizde SSK (4a) kapsamında ve Bağ-Kur (4b) kapsamında emekli olacakların emekli aylıkları adlarına yatırılan primlerin 3 ayrı dönem dikkate alınarak hesaplaması yapılıyor.

Emekli aylık hesaplamalarında ;

2000 yılında 4447 sayılı Kanun  ve

2008 sonrası 5510 Sayılı Kanunlarla getirilen hesaplamada TÜFE ve Büyüme Hızı dikkate alınarak hesaplama yapılıyor.Bu hesaplama da emeklilik dilekçesi verdiğiniz yılın değil  bir önceki  yılın  Tüfe ve GH rakamları dikkate alınarak prime esasa kazançlar güncelleniyor.

Güncelleme de 2008 öncesi TÜFE ve GH ‘nin %100 ü

2008 sonrası ise TÜFE ve GH ‘nin %30 ‘u dikkate alınarak güncelleniyor.

Emekli aylıkları başvuru yaptığınız talep yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanıp, aylık başlangıç tarihine aylık artışları ile taşınıyor.

2023 yılında özel sektör için 31/12/2023, kamu sektörü için 14/1/2024 tarihinde aylık talebinde bulunanların aylıkları 2022 yılına ait TÜFE ve GH rakamlarının güncellenmesi  dikkate alınarak hesaplanacaktır.2023 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıklara , Ocak ayında % 30 ve Temmuz %25 oranında artırılarak aylık hesaplanıyor.

2024 yılında aylık talebinde bulunacaklar için 2023 yılına ait TÜFE ve GH oranları dolayısıyla bu oranlara göre hesaplanan güncelleme katsayısına ihtiyaç var.  TÜİK verilerine göre 8 aylık TÜFE oranı % 43,07 ‘dir . OVP’ de tahmin edildiği şekilde 2023 yılı TÜFE oranı üzere %65, GH % 4,4 olarak gerçekleşirse, 2024 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranının en az %37,76 olması bekleniyor.

Böylece 2024 yılında emeklilik başvurusunda bulunanlar için 2023 yılına ait  tahmini TÜFE ve GH  dikkate alınarak hesaplanan 1.66 güncelleme katsayısı ile güncellenecektir. Ayrıca 2023 yıllık enflasyon rakamı emekli aylıklarına fark olarak ödenecektir.

Sonuç olarak; 2023 yılına ilişkin tahmini TÜFE ve GH oranları dikkate alındığında, 2024 yılında aylık talebinde bulunanlara daha yüksek aylık bağlanacaktır.