** 8.9.1999 öncesi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı veya Borsa, Banka, Sigorta Sandığı kapsamında en az bir gün prim ödemiş ise EYT kapsamına girmektedir. Bağkur veya Emekli Sandığı kapsamından emekli olabilmeleri için kadın ise 20 yıl/7200 gün erkek ise 25 yıl/9000 gün prim ödemeleri gerekir.

**SSK veya Borsa,Banka, Sigorta Sandığı kapsamından emekli olabilmeleri için İşe girişe karşılık gelen primi ödemeleri ve ayrıca kadın ise 20 erkek ise 25 yıl sigortalılık sürelerini tamamlamaları gerekir.

** 8.9.1999 sonrası sigortalı olmakla birlikte SSK, Bağkur veya Borsa, Banka, Sigorta Sandığı kapsamından emekli olacak ise yasa gereği ilk sigortalı olunan tarih öncesi için borçlanacak süresi de var ise ilk sigortalı olunan tarihten borçlanılan süre kadar geri gidilen tarihin 8.9.1999 öncesine gelmesi halinde EYT kapsamına girecektir.

**Emekli Sandığı/5510, m.4/I-(c) kapsamında olanlar için askerlik/doğum/avukat staj borçlanması ilk sigortalı olunan tarihi öne çekmediği için sigortalılık 8.9.1999 sonrası ise EYT kapsamına girmeyecektir.

**İtibari hizmet süresi ve fiili hizmet zammı süresi yani farazi hizmetler ilk defa sigortalı olunan tarihi geri çekmez. 1.10.2008 öncesine ait farazi hizmet süreleri sigortalılık süresine eklenir. Tarih farkı olmaksızın 5434 ve 5510 kapsamındaki Fiili hizmet zammı ise prim gününe eklenir. İlk defa 8.9.1999 tarihinden sonra sigortalı olanların farazi hizmet süreleri  EYT’li yapmaz.

**Emekli maaşı bağlanması için çalışılan işten çıkılması yani  4/I-(a) sigortalılığın sona ermesi gerekir. Emekli başvurusunun yapılması şartıyla emekli başvuru tarihinden sonraki gün/günler için SGDP tabi çalışılabilir. SGDP tabi sigortalı işe giriş tarihi emekli başvuru tarihi ile aynı veya önce olamaz. SGDP tabi sigortalı işe giriş tarihi en erken emekli başvuru tarihinden sonraki gün olmalıdır. SGDP tabi sigortalı işe giriş tarihi emekli başvuru tarihi ile aynı veya önce olanın emeklilik talebi işten çıkış şartı yokluğundan reddedilebilir. Bunun aksi 2018/38 sayılı Genelge de olsa da bazı Sosyal Güvenlik Merkezleri ret verebiliyor. Sorun olmaması için dikkat etmek gerekiyor.

**Sigortalı işten çıkış kodu 8-emeklilik ise SGDP tabi işe giriş aylık  bağlanmadan da verilebilir. Sigortalı işten çıkış kodu 8-emeklilik değilse SGDP tabi sigortalı işe giriş tarihi en emekli başvuru tarihinden sonraki gün olması şartıyla işe giriş bildirgesi önce tüm sigorta kollarına tabi olarak verilip ardından sigortalı işe giriş güncelleme ekranından sigortalılık kodu SGDP olarak güncellenmelidir.

**Bağkur sigortalılığı bulunanlara SSK, Bağkur, Emekli Sandığı veya Borsa, Banka, Sigorta Sandığı kapsamından aylık bağlanabilmesi için prim borcunun ödenmesi gerekir. Aktif Bağkur sigortalılarının başvurduğu aya ait başvuru gününe kadar olan prim borcunun ödenmiş olması gerekir. Vadesi geçmiş prim borcu bulunanların, prim borcunu ödeyeceği tarihe kadar olan sürelere ait prim borcu ödendikten sonra ödemeyi takip eden aybaşından geçerli aylık bağlanır. Bu nedenle aylık başvurusu yaparken bulunduğunuz ayın Bağkur primini de ödemeniz önemlidir.

**Yaşlılık aylığı müracaatı takip eden aybaşından geçerli bağlanır. Vadesi geçmiş prim borcu müracaat tarihinden sonra ödenmiş ise yaşlılık aylığı prim ödemesini takip eden aybaşından geçerli aylık bağlanır. Aylıklar SSK için her ayın 17-26 arası, Bağkur için 25-28 arası, Emekli Sandığı için her ayın 1’inde peşin ödenir. Aylığa hak kazanılan tarihten ödeme gününe kadar olan süre için kısıt  aylık ödenir.

**Hizmet dökümünde görünmeyen ancak aylık bağlama işlemleri sırasında tespit edilen 5510 sayılı Kanunun Ek 5, Ek 6 ncı maddesi ile 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddesi kapsamında sigortalı olanların prim borçlarının; brüt asgari ücretin iki katı tutarına kadar olması halinde emeklilik başvuru tarihine göre aylık bağlanması gerekir. Size borcun var o yüzden yeniden emeklilik başvurusu vereceksin ve bu borcu yatıracaksın dediklerinde lütfen Mart ayından itibaren birikmiş aylıklarınızı (9 ay) ve Bayram ikramiyelerinizi sosyal güvenlik kurumuna bırakmayın itiraz edin.

Son olarak eğer bugüne kadar emekli aylığı başvurusunda bulunmadıysanız ,SSK ve Bağkur için 2 Ocak 2024 ,Emekli Sandığı için 16 Ocak 2024 tarihini bekleyin.Emekli aylığınız katsayılar değişeceğinden daha yüksek olacaktır.Bir kere emekli oluyoruz.

Sağlık ve huzur yanı başınızda olsun…