Bir ülkede yaşanan toplumsal körlükte

Körleşenler, gerçekleri görme yeteneğini yitirenler

Karmaşaya neden olurlar.

Yirmi sekiz mayıstan bu yana 

Sanki adil bir seçim yapılmış ve bunun sonucunda kaybedilmiş gibi

Bir hava hakim toplumun bir bölümünde.

İşte bu durum gerçek olmayan bir körlük hali.

Yapılan eleştirilerin bir kısmının haklılık payı da olsa

Yenilginin yalnızca bir parti başkanına bağlanması ve onun

Sorumlu tutulması 

Ona hak etmediği cümlelerle saldırılması

'Toplumsal Körlüğün' önemli bir kanıtı olmaktadır.

Bir kişinin montaj video ve sahte broşürlerle 

Seçmeni farklı bir yöne götürdüğünde

Bunun görülmeyip, gündeme bile getirilmemesi

Yine toplumsal körlüğe bir başka örnek değil de nedir?

Bir partinin köklü önemli bir parti yardımıyla kurulup 

Yaşam bulması 

Bu çok önemli özveriye karşın

Kurulan yeni parti başkanının

Seçimi etkileyecek

Güvensizlik yaratacak 

Bir hareket yaparak masayı terk etme tavrı 

Yine toplumsal körlük söz konusu olduğundan 

Yeterince sorgulanmıyor.

Üstelik masaya tekme atan başkan 

Şimdi kalkmış tüm suçu   

Kaybeden adaya yüklüyor.

Erimiş, yok olmuş bir başka partinin başındaki kişinin ise 

Milletvekili olma karşılığında

Bir gecede etik dışı fikir değiştirmesi

Hiç gündeme getirilmiyor.

Ünlü (!) konuşmacıların olduğu açık oturumlarda 

Bu konular önyargısız ve tarafsızca konuşulmuyor!..

Süslü, uzun uzun cümlelerle zaman dolduruluyor. 

Yozlaşma, bozulma yaygınlaştırıldığından

İlkeli siyaset de desteklenmiyor ülkede. 

Toplumsal körlüğün bir başka önemli nedeni de bu.