Lügat manası olarak iman;  inanma, inanç, İslamlığı kabul etme, doğmak anlamlarına gelir.

İman etmek, şüpheye mahal kalmayacak şekilde inanmak, “Bu, budur.” demektir. Bunun zıddı ise küfürdür ki, o da örtmek, kapatmak, demektir. Bu örtüş, güneş ışınlarının kaybolması gibidir. Bunların ikisi de lazımdır; tıpkı gece ve gündüz gibi… Küfürde örtü altına girilmiş, sığınılacak yer kalmamıştır. İmanda ise sığınılmış, her taraf açılmış ve meydana çıkmıştır.

Müslümanlık, dinin tekmillenmesi demek olduğuna göre, müslüman da bilen, bilerek iman eden kimse demektir. Bilmeden inanmak, taklit iman sahibi olmak demektir. İmanın tam olması, kişinin bu ilmi yaşamasıyla mümkündür. Bunu en güzel izahını Nasreddin Hoca, damdan düştüğünde, kendisine “Nasılsın, neren ağrıyor?” diye soranlara, “İçinizde damdan düşen var mı? Varsa benim halimi ancak o anlar.” diyerek yapmıştır.

İman ruhların birleşmesi demektir. Bunun anlamıysa, onun içinde yaşamak yahut çekim alanına girmektir.

İnanç veya iman letafet âlemine ait bir keyfiyettir. Önce letafet âleminde var olan bir varlığa inanılacaktır ki, o varlık yardım edip insanı selamete çıkartsın. İnanç her dinde vardır. Müslümanlıkta ise bu inanç, Hazret-i Adem’den beri mevcut olan imanın bilgisiyle doruğa çıktığı noktadadır.

Allah lâmekandır. Kâbe’nin, O’nun evi, diye nitelendirilmesi bir semboldür. O’nun esas evi mümin kulunun gönlüdür; ama böyle olabilmesi için kulun önce kendini bilmesi şarttır. Kendini bilmeyen insan, içi boş çekirdek gibi olduğu için hiçbir işe yaramaz. Zira, içi boş bir insanda gerçek Kâbe inşa edilmesi düşünülemez.

İnsan dil ile ikrar, kalp ile tasdik ettiği takdirde iman etmiş olur. Dil ile ikrar edebilmek için önce söylenenlere inanmak gerekir. Bunun fiilen uygulamaya sokulması ise, kalp ile tasdikle olur.

İnsanı yaşatan ve insana güç veren imanıdır, inancıdır. İnsan inançla kanseri bile yenebilir. Bunu örnekleri bol miktarda vardır, hatta bunu nasıl başardığını kitap yazarak anlatanlar çıkmıştır.

En büyük doktor inançtır, çünkü o bizatihi şifadır.

Işık ve sevgiyle kalın!