Yıl sonu geldi çattı. Her yılın sonunda aynı sorular sorulmaya başlar. SSK veya Bağ-kur ‘dan emekli olacaklar daha yüksek aylık almak istiyorsanız emeklilik dilekçenizi Aralık 2022 içinde vermeniz doğru olacaktır.Tabii emeklilik şartlarını sağlamış olanlar ancak bunu yapabilir.

1 Ocak 2023 tarihinden önce emeklilik dilekçesi verecek olan SSK ve Bağ-Kur sigortalıları Ocak ve Temmuz 2022 zammından faydalanır 2022 yılı emeklisi olur.2022 yılı emeklisine 2023 Ocak ayında emekli zam oranı da ayrıca eklenir.

Eğer Ocak 2023 sonrası verirseniz 2023 emeklisi olursunuz.2022 yılı Ocak ve Temmuz zammından faydalanamazsınız. Bunun yerine 2022 yılı Tüketici enflasyonunun tamamı ile 2022 yılı büyüme oranının %30 u üzerinden güncelleme yapılır.Güncellenen ortalama aylık prim matrahı belirlendikten sonra maaş hesaplanır.2023 Ocak zam oranı kadar da artış yapılarak emekli aylığı hesaplanır.,

Bağlanan emekli aylıkları Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme göre açıklanan en son tüketici enflasyonu kadar artırılır.Emekli aylıklarını artıran unsur tüketici enflasyonudur.

2022 yılı emeklisi olacakların emekli aylıkları hesaplanırken güncelleme katsayısı 2021 yılına ait yıllık tüketici enflasyon oranı ile 2021 yılı gelişme hızı dikkate alınarak aylık hesaplanacaktır.Hesaplanan aylığa 2022 Ocak ve Temmuz zamları eklenir.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı hesaplanırken güncellenmiş ortalama aylık kazanç ile prim gün sayısına göre belirlenen aylık bağlama oranıdır.Bu ikisinin çarpımı emekli aylığıdır.Her yıl için sigorta prim matrahı için uygulanacak olan güncelleme katsayısı, her yılın yıllık tüketici enflasyon oranının tamamı ile büyüme hızının % 30 unun toplamından oluşur.Böylece güncellenmiş ortalama prim matrahı ile aylık bağlama oranının çarpımından oluşan aylık Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinden geçerli olmak üzere tüketici enflasyonu kadar artırılır.

Böylece her yıl bir önceki yılla arasında mutlaka fark olur.Örneğin 2021 yılı emeklisi ile 2022 yılı emeklisi arasında ciddi bir fark oluşmuş Ocak 2022 emeklisi Aralık 2021 emeklisinden daha yüksek aylık almış aradaki fark yüksek olmuştu.

Türkiye’nin 2022 yılı büyüme beklentisi %5,4 , yıllık enflasyon ise yaklaşık %70 oranında olması öngörülüyor.2022 yılında emeklilere Ocak ayında %25.47 Temmuz ayında ise %42.35 oranında zam yapıldı.2022 yılında emekli maaş zammı bileşik olarak % 78.6 oranında arttı.

2022 Kasım ayı TÜİK enflasyon oranı %2.88 ve yıllık bazda %84.39 olarak açıklandı. Emeklilere son 6 aylık enflasyon üzerinden fark verilir.Bu durumda emeklilere gelecek zam enflasyon farkı olarak verilirse %17 civarında olacaktır.

Bu durumda 2022 yılında emeklilik dilekçesi verenler daha fazla emekli aylığı alacaklarını söylemek doğru olacaktır.

Emeklilere enflasyon farkı üzerinde zam verilmesi gerekir.Mutlaka emeklilere %50 zam verilmesi gerekir.