Cehaletin erdemmiş gibi sunulduğu bir dönemi yaşıyoruz.

Laikliğin kaldırılmaya çalışılması

Cumhuriyetle uğraşılması 

1950'li yıllardan bu yana

Emperyalistlerin verdiği en büyük savaştır denebilir.

Bu tür savaşı emperyalistler 

Geri kalmış, cahil bırakılmış ülkelerde ancak başarabiliyorlar.

Bazı toplumlarda ve ülkelerde cehaletle savaşabilmek için

Mümkün olsa da bir 'Aşı' geliştirilebilse. 

İşte o zaman toplum bu beladan kurtulur.

Cehalet yanı sıra yoksulluk da arttığında

İktidarda olanlar bunu kendi güvencesi olarak kullanabiliyor.

Bu çok sakıncalı ve tehlikeli bir durum.

Çünkü bu durumu kendi iktidarları için

Kullanmaya kalkanlar

Gıdım gıdım yardım yaptığında 

Yoksul ve cahil bırakılmış insanlar 

Bu yardımı yapanın o siyasetin başındaki kişi sanıp

Ona bağlanmaya başlıyor.

Bu ahlaki ve insani bir durum olamaz.

Böylesi bozulmada 'Yandaş Medya' kuruluşlarının

Çok önemli payı var.

Bu kuruluşlar bazı kişilere sürekli destek verip kol kanat geriyorlar.

Böylesi bir suçun içinde olan kişi ve kuruluşların 

Ahlak ve vicdan yönünden sorgulanması gerekir.

Emperyalistlerin geri kalmış, geri bırakılmış ülkelerde

Savaşı kazanmalarının bir nedeni de

Bilinçli ve planlı olarak 'Dini Kullandırmalarıdır.'

Kendi ülkelerinde din ile devleti asırlar önce ayıranlar

Kilise ve rahipleri siyasetten tamamen arındıranlar 

İslam ülkelerinde ise 

'Hacıyı-Hocayı' siyasette ve günlük yaşamda 

Sürekli tutan ve bunu uygulayanları

Özellikle bulup, destek verip 

Ülkenin yönetimine getiriyorlar