Kafa karışıklığı (Konfüzyon Mental) hastalık olmaktan öte

Bir semptomdur.

Bu tip kişilerin düşünceleri dağınıktır. 

Sorgulama problemleri vardır.

Hastalığa bağlı olmayan kafa karışıklığına neden olarak

Genetik yapı, psikolojik travmalar

İyi beslenememe, ailesel kopukluk

Eğitimsizlik gösterilebilir.

Karıncayı bile incitmeyenlerin 

Bu semptom kapsamında

Her tür cinayeti işleyebildikleri 

Cinnet geçirdikleri görülüyor günümüzde.

Ülke yönetimindeki bitmeyen sorunlar

Ağır ekonomik problemler

İnsanların gelecek kaygısı da

Kafa karışıklığına neden olmaktadır.

Şimdilerde yalnızca büyük kentlerde 

Olmadık olaylar, cinayetler yaşanmıyor.

Kırsal kesimde, her yerde, her bölgede

Kafası karışık anormal insanların akıl almaz

Cinayetlerine tanık oluyor toplum.

Kafa karışıklığı yaşayanlar şiddete bir başladığında 

Dur durakları da olmuyor.