İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, tam tasdik hizmetinden faydalanmaları için firmalara çağrı yaptı. Yeminli Mali Müşavirlerin verdiği hizmetlerin başında “Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve Eklerinin Tasdiki”nin geldiğini söyleyen İzmir YMMO Başkanı Zengin, “Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik edilen beyannameler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın inceleme elemanları tarafından incelenmiş belge kabul edildiği için vergi ve ceza konusunda firmaları sürprizlerden korur” dedi.

“Ocak ayında sözleşme yapılması daha faydalı”

Tam tasdik, işletmelerin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin muhasebe uygulamalarına ve vergi mevzuatına uygun ve doğru şekilde verilmesini sağlayan ve cari dönem içerisinde yapılan bir vergi denetim yöntemi olduğunu anlatan İzmir YMMO Başkanı Zengin, “Tam tasdik hizmeti Yeminli Mali Müşavirler tarafından verilir. İşletme faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere ilişkin defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi ve raporlanmasını içeren tam tasdik hizmeti bir yıllık faaliyet dönemini kapsar. Bu hizmeti alan firmalar kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atarken, dinamik bir vergi mevzuatına firmanın sürekli uyumlu olmasını sağlar.  Tam tasdik sözleşmeleri yılın her ayında yapılabilir ama her yılın Ocak ayında yapılması daha faydalı ve daha avantajlıdır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz Ocak ayı tam tasdik için en uygun zamandır” diye konuştu.

“Vergi indirim ve istisnalarından doğru yararlanma”

Türkiye’de 35 bin firmanın tam tasdik hizmeti aldığını hatırlatan Zengin, “Tüm Türkiye genelinde bu rakamın 100 binin üzerine çıkması için çaba gösteriyoruz. Ülkemizde tam tasdik hizmeti alan firma sayısının artması ekonomimizin, vergi gelirlerimizin, firmaların kurumsallaşmasının olumlu yönde geliştiğini gösterir” dedi.

Muhasebe hesaplarının doğru şekilde tutulması, bu hesapların beyannamelere doğru ve mevzuata uygun şekilde yansıtılması, vergi indirim ve istisnalarından yararlanılması, vergi matrahının hesaplanması, ithalat, ihracat, üretim, yatırım ve benzeri durumların usulüne uygun muhasebeleştirilmesi belli bir uzmanlık düzeyi gerektirdiğini ifade eden Zengin, “Bu açıdan bakıldığında hem işletme yönetimi açısından hem vergi idaresi açısından ve hem de üçüncü kişiler açısından tam tasdik hizmeti her şeyden önce bir bilgi ve güven göstergesidir. Tam tasdik denetimi bir yıllık süreçte belli periyotlarla beyannameler verilmeden önce yapıldığından hem defter kayıtlarında hem beyannamelerde olası yanlışlıkları ve eksiklikleri ortadan kaldırır. Bu nedenle tam tasdik hizmeti veren yeminli mali müşavirler vergi idaresi tarafından yaptırılacak vergi incelemelerinde vergi tarhiyatı ve ceza uygulamasını da önlemiş olurlar. Ayrıca bazı indirim, istisna ve vergi iadelerinden yararlanmak tam tasdik sözleşmesinin yapılmış olma şartına bağlanmış durumda.Öte yandan tam tasdik hizmeti alan işletmelere vergi idaresinin bakış açısı da pozitiftir” dedi.

İzmir'de Ocak 2024'te en çok bu marka araçlar satıldı İzmir'de Ocak 2024'te en çok bu marka araçlar satıldı

Zengin: “Vergi cezaları oluşmadan önleyin”

Vergi ve muhasebe işlemleri her geçen gün daha da karmaşık hale geldiğini,ülkemiz yabancı sermaye akımına uygun yapıya sahip olduğunu vurgulayan Zengin, “İşletmelerin yurtdışı faaliyetlerinde artışlar var. Yatırımlar önemli teşvikler içeriyor. İş insanlarının uzmanlara, rehberlere ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Beyannameler verilmeden, muhasebe kayıt ve hesapları kapatılmadan, kısacası iş işten geçmeden Yeminli Mali Müşavirlerden tam tasdik hizmeti alın, vergi idaresi tarafından geçmişe yönelik yapılacak incelemeler sonucu çıkabilecek vergi, ceza ve faizleri peşinen önleyin” diye konuştu.