Mustafa Kemal Atatürk yalnız yaşadığı devri değil 

Kendisinden sonra gelecek zamanı da

Bir sınır tanımadan düşünüyor

Sorumluluğunu yüreğinde duyuyordu.

Bu duygu ve inançla gençlere şöyle seslenmişti.

''Benim Türk Ulusuna, Türkiye Cumhuriyetine 

Ülkenin geleceğine ait görevlerim 

Bitmemiştir.

Sizler onları tamamlayacaksınız. 

Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz...''

Atatürk sevgisi ulusun benliğine sinmiş durumda. 

Çünkü yaptıkları akla ve mantığa vurulduğunda hep O haklı çıkıyor.

Zaman da O'nu haklı çıkardı. 

O'na hayranlığımız 

Sonsuz sevgimiz bundandır.

Atatürk'ün ölümlü vücudu Anıt-Kabir'de 

Fikirleri meşaleler gibi yolumuzda

Emaneti elimizde

Sevgisi yüreğimizde yaşıyor.

Vatanı ve ulusu için yaptıklarını asla yeterli görmeyen bir ruh yüceliğine sahipti.

''Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere 

'Türk Ulusuna' canımı vereceğim'' demişti.

Bitmeyen işlerini gelecek kuşakların ele alacağına inanıyordu.

Konuşmalarında, söylevlerinde ve özdeyişlerinde 

Bugün O'nun ne denli öngörülü ve haklı olduğu ortaya çıkmıyor mu?

Toplumun şimdilerde çok ağır biçimde yaşadığı ahlak sorununun önemine 

1919 yılında değinmiş ve şunları söylemişti.

''Hiçbir ulus yoktur kiahlak esaslarına dayanmadan yükselebilsin.''

Bir devletin ekonomi ile bağımsızlık ilişkilerini ifade eden sözleri ise, bugün çok anlamlı.

''Ülkeyi yoksulluğa ve yıkıntıya sürükleyen çeşitli nedenler içinde 

En büyüğü ve en önemlisi ekonomide bağımsızlıktan yoksun olmaktır.''

Basın ve konuşma özgürlüğüyle ilgili önemli özdeyişleri var Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün.

İşte onu ifade eden sözleri.

''Düşünceler zorlasertlikletop ve tüfekle hiçbir zaman öldürülemez.''

''Basın ulusun genel sesidir.''

''Hiçbir şekilde baskı ve etki altına alınamaz basın.''

''Yayın yolsuzluklara engel olur ve yanı sıra

Devlet ve devlet organlarını görevlerini doğru yapmaya zorlar.''

Bugün, bir 10 Kasım'da Atamızı yine derin bir özemle anıyor ve arıyoruz.

Düşüncelerinin 

Atatürkçü kuşakların ve Mustafa Kemallerin ellerinde 

Bir güneş gibi yükseleceğini 

Nice nice beyinleri aydınlatıp 

Gönülleri ısıtacağını 

Sevgisinin ise, asla tükenmeyeceğini ulusça biliyoruz.