Bireyler ; teknolojik gelişmeler, sosyal değişimler,kültürel farklılıklar gibi bir çok nedenle (hastalık) diyebileceğimiz zorlukları, kötülükleri  yaşarlar bu hastalıklardan birisi de edilgenliktir.
 
Bireylerin karar hatta yetki konusundaki  isteksizlikleri, olaylar karşısında tepkisiz, sessiz kalmaları edilgenliğin göstergeleridir. Edilgen kişi sorunlar karşısında şaşıp kalır, sorunu çözecek birini arar; güçsüzdür, gücü başkasında bulur.
 
Günümüz eğitim sistemlerindeki arayış nedenlerinden birisi de bu (rahatsızlıktan) kurtulmak içindir. Eğitim, sorunlarını çözecek bireyler yetiştirmelidir. Bunun bazı yöntemleri vardır.
 
Bu yöntemlerden birisi PROJE GRUPLARI YÖNTEMİ.  yöntemdeki temel amaç; bireylerin yaratıcılığını açığa çıkarmak; bireyler arasında katılımı, dayanışmayı sağlamak;birlikte sorun çözme yeteneklerini ortaya çıkarmak ve de bu yetenekleri geliştirmektir.Şöyle ki:
 
Sınıfta öğrenciler 3-6 kişiden oluşan gruplar oluşturur. Bu oluşumda mümkün oldukça öğrencilerin istekleri önde tutulur. Bir yılda yapılacaklar (işlenecek müfredat)
 
Öğrencilerle birlikte planlanır. Bu  yıllık plan öğrencilere dağıtılır. Bu bölümde; başvurulacak kaynaklar, deney, gezi, gözlem, sorular ve buluşlar işlenecek konu parçaları, kazanacağımız bilgi beceriler ve davranışlar, konuların yaşamımızdaki yeri saptanır. Öğrencilerin hazırlanması için süre verilir. Öğretmen, hazırlanmada ve sunumda öğrencileri izler ve de onlara yardımcı  olur. Sonra konu tartışmaya açılır. Öğrencilerin ürettikleri sorular varsa o sorular da tartışılır. Sonuç:
 
Öğretmen merkez olmaktan çıkar, öğrenci merkeze yerleşir. Bilgiye beceriye kim gereksinim duyuyorsa o araştırır, yorumlar.Tartışmalarda  uyum ortamı oluşur. İş birliği, dayanışma ve dostluk gelişir. Asıl olan; bağımsız,soru sorabilen, sorunlarını kendi çözen bireyler ortaya çıkar.
 
Bu proje diğer kurumlarda da uygulanabilir.