Bir insanın kendi geleceğine, 

Yakınlarına ve bulunduğu topluma, 

Bırakabileceği en iyi şey;

Sağlam ve yerine oturmuş bir karakterdir.

Ülkemizde yirmi yıldan bu yana,

Eğitimli geçinip,

Yapılanları sorgulamayan,

Görüp görmezden,

Bilip bilmezden gelen bir takım insanlar ortaya çıktı.

Aslında bu karakteri sorunlu insanlar toplumda hep vardı.

Var olmasına vardı da,

Yapılarına uygun bir ortam arayışındaydılar.

Baskılara, 

Olumsuzluklara,

Onurlu, şerefli direniş gösterenlere, 

Hep karşı çıktı bu vicdan sorunlular.

Zaman zaman kendilerini bir yerlerde göstermekten de çekinmediler.

Birbirlerinden beslendikleri için,

Birilerinin borazanı olup yanlarında durdular

Bu tiplere;

''Yetmez ama Evetçiler'' ya da

''İkinci Cumhuriyetçiler'' deniyor.

İyi bir karakter ve davranış sınavı vermeyen bu grupta yer alanlar,

Üç maymunu oynamaktan vazgeçmedikleri için göz göre göre; 

Bir rejimin değişmesine, 

Hak ve adaletin yozlaşmasına katkıda bulundular. 

İşlerine öyle geldiği için yeri geldi, 

Güçlünün ve haklının yanındaymış gibi göründüler.

Kendilerine yeni bir alan yaratmanın çabası içinde oldular.

Akıl dışı ön yargılarıyla düzgün olmayan karakterleri gereği,

''Mustafa Kemal Atatürk'e'' karşı olmayı bile beceren bu fırıldaklar şu sıralar Muhalefet partileri üzerinden,

Bürokraside,

Medyada,

Siyasette kendilerine yeni bir yer bulma çabasındalar. 

Karakter sınavında sınıfta kalan bu insanlara, 

Toplum dikkat etmeli ve bugüne kadar, 

Ülkeye verdikleri ağır zararı ise asla unutmamalı.