İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ''Beyazıt Yerleşkesini''  

Ne amaçla olduğu bilinmeyen nedenle halka açmış!..

Kim olduğu belirsiz birtakım insanların ortalıkta dolaştığı

Derslere girip çıktığı haberi vardı gazetelerde.

Öğrenciler bu uygulamadan rahatsız ve öfkeliler doğal olarak.

Nasıl bir mantık bu?

Öğrencilerin güvenliği tehlikede olduğu gibi

Eğitim hakkına engel tehlikeli bir durum söz konusu.

Üniversitenin ara tatilde olduğu dönemde 

Bu kararın alınması anlamlı.

Ne idüğü belirsiz kişiler yanı sıra

Cihatçı çeteler de tekbir sesleriyle üniversiteye gelirlerse

Şaşırmamak gerekir.

Böylesi bir uygulama acaba cumhuriyete, aydınlığa

Laikliğe karşı hazırlanan 

Kurumları yozlaştırma planından mı kaynaklanıyor?

Oysa ki,

Üniversite bir ulusun en yüce kurumlarından biridir.

Üniversitelerin görevi

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmadır.

Sağlam ve temiz karakterli insanların ocağıdır orası.

Bir toplumun, bir ülkenin kütür düzeyi ve gelişmişliği

Üniversitelerinin varlığıyla sıkı sıkıya ilgilidir.

Aydın kadrosu olmayan bir üniversitenin

Bulunduğu yere ve yöreye katkısı düşünülemez.

Bir ülkede üniversiteleri yozlaştırmak, yetersiz elemanlarla

Oraları doldurmak bir plansa 

Ülkede her yere, her yöreye amacından uzak

Üniversiteler açılırsa 

Atanan rektörler, dekanlar ve elemanlar da

Amaçlan neyse ona hizmet eder.

Koşul olan sınavları 'Hakkıyla Geçmeden'

'Alıntı Yayınlarla' öğretim üyesi olanlar ancak

Böylesi üniversitelerde görev yapabilir.

Üniversitelerimizin bu günkü duruma düşürülmesinde

12 Eylül'ü hazırlayan askeri cuntanın çok önemli rolü var.

Askeri cunta göreve gelir gelmez 

Özerk '1750 Sayılı Üniversite Yasasını' yok edip 

Yerine ucube bir yasa olan

'YÖK' yasasını 

ABD bağlantılı bir rektörün gayretiyle getirdi.

Getirilen yasa yozlaştırılarak 

Bu günlere kadar gelmiş durumda.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 

Beyazıt Yerleşkesini 

Halka açması da 

Bu yozlaşmanın, bozulmanın 

Bir örneğinden başka ne olabilir?