Acıların acısını toplum olarak yaşadığımız şu günlerde; 
Kaybettiğimiz, 
Unuttuğumuz, 
Bazı duyguları hatırlamalı ve hatırlatmalıyız.
Sevgi, saygı ve erdemi yeniden bulmalı, 
Her şey bitti denilen yerde kalmayıp,
'Yeni Bir Başlangıç Yaratmalıyız.'
Doğru, dürüst, şeffaf, yalansız ve kinsiz bir dünyada yaşamak istiyor insanlar.
Toplumu artık siyasetin ve politikanın model olan örnekleri ilgilendirmediğinden, 
Ahlak ve etik ağırlıklı bir döneme doğru yönelme olabilmelidir.
Namuslu insanların rehberi,
Bilgidir, akıldır.
Işığı ise, vicdanıdır onların.
Yönetimde olanlar akıl ve mantığa karşı olmasalar,
İşte o zaman parasal kaygılara dayalı,
Belli menfaatlere yönelik işleri de yapmazlar.
Bu doğru olmayan yönelmelerde; 
Kişinin kendisine ve insanlığa saygısı yanı sıra,
Sevgisinin olmaması da etkili oluyor.
Oysa ki,
Sevgiyi yitiren bir insanda saygıyı da bulamazsınız.
İnsanlar üzerindeki acı, baskı, haksızlık ve hukuksuzluk kaldırılmalıdır.
Çünkü;
Sosyal, kültürel ve de dini hiç bir anlayış; 
Böyle bir şeyi temsil etmek ve uygulamak durumunda değildir.
Olamaz da...
İnsan gerçek ödevinin ve sorumluluğunun ne olduğunu bilmeli,
Kendini 'Dev Aynasında' görmemeli,
Anlayışsızlığı, kini, kibri
Bir kenara bırakmalıdır.
Bulunduğu makamda devletleşemeyen bir güç; 
Sonunda sınırsızmış gibi davranmaya başlar.
Görevini ve makamını kaybetmemek için, 
'Etik İlkelerden' ödün veren böyle insanların, 
Çok ciddi değer sorunları var demektir.
Bundan arınamıyorlarsa;
Sözün bittiği yerdir bu durum.
Ahlak ve etik varsa eğer;
Hiçbir insan dini ve vicdani değerler üzerinden baskı kuramaz,
Taraflı bir durum alamaz.
Bir toplumda ahlak çökerse,
İnsanlığın tüm değerleri altüst olacağından,
Ortamı yaşayamaz kılacağından,
Bu unsura özen gösterilmelidir.
Yaşamda iyi iz bırakmak herkese nasip olmayabilir. 
Bunun gayreti içinde olabilmek için;
İster gece, ister gündüz olsun,
'Yere Düşen Bir Gölgemiz Var mı?' diye dönüp bakması gerekir insanın.
Yaşadığımız bu zor ve ağır günlerde,
Önümüzü biraz olsun aydınlatacak;
Sözlere,
Davranışlara,
Örneklere öylesine çok gereksinim var ki,
Özlemi ve beklentisi içindeyiz bunların.