Yeni bir dönem başladı yerel yönetimlerde

Ve zamanıdır her yeni dönemde etik tavsiyelerin paylaşılması

Bu konuda bir dizi çalışma yürüterek çağrıldığımız yerlerde

Etik ve ahlâki yapıya uygun bir anlayışın

Yerel yönetimde nasıl ortaya çıkması gerektiğini

Ve bunun nasıl olacağını aktarmayı amaçlıyoruz

Aslında bunu her sene İzmir’de gerçekleştiriyorduk

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Her yeni günde her yeni sabahta ve her yeni başlangıçta

Bir sorgulamanın olması

Ve etik, ahlâki ödevlerin hatırlatılması

Bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir

Alanımın sınırları içinde ödevler, ilkeler ve değerler anlamında

Tavsiyelere ihtiyaç olacağı kanısındayız

Bu konuda belli bir bilinçlenme gerçekleşmesi gerekiyor

Yıllardır bu konuda tekrarladığımız doğruların

Olması gerekenlerle örtüşen yanlarını yeniden hatırlamalıyız

Tabii ki, her zaman belirttiğimiz gibi

Etik ve ödev kavramları gönüllülük esasını temel alır

Talep olmadan böyle bir konunun değerlendirilmesi dayatma gibi olur

Yine açıkladığımız gibi

Etik kırılmanın sonlandığı ve etik çöküşün sonuçlarının izlendiği bir dönemi yaşıyoruz

Unutanlara, unutturanlara veya anımsamak isteyenlere

Bu konuda destek olma görevimiz ve sorumluluğumuz vardır

İsteyen alır, istemeyen elbette ki nasiplenemez

Yerel yönetimlerin yenilendiği bir dönemin başlangıcında

Olumlu ve güzel bir dilek için paylaşıma açık ve hazır bir şekilde

Gelecek talepleri bekliyor olacağız

Yerel yönetimlerde etik tavsiyelere

Ve bunların özenle uygulanmasına ihtiyaç vardır

Tabii ki bunun bütün meslek, sosyal ve bilimsel alanlarda olması da

Bir başka dileğimizdir

Sevgi, saygı, içtenlikle kalın