ONUR GÜMÜŞ / EGE MECLİSİ - Veysel Çıkmazı, Kemeraltı’nın meyhaneleriyle ünlü sokağı olarak bilinir. Cumhuriyet öncesinde sonradan ismi Şen Türk Gazinosu olan, rakıları, biraları ve şaraplarıyla ünlü Bahçeli Gazinosu yer almaktaydı. Cumhuriyet'ten sonra sokakta açılan ilk meyhane 1926 yılında, Halit Ferit Bey tarafından Adalar Meyhanesi adıyla açıldı. Aynı yerde bulunan yakın zamanda kapanan ‘Karadeniz’ adıyla işletilen meyhane, önceleri ‘Ferit Baba Meyhanesi’ olarak biliniyordu. Ferit Baba Meyhanesi’nin misafirleri arasında Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve gazeteci Özdemir Hazar da bulunur. Halikarnas Balıkçısının her akşam evine gitmeden önce bir tek attığı ve bu mekânın müdavimleri arasında olduğu söylenir. Ferit Baba’nın Meyhanesi’ni, “Meyhanemiz ramazanda nöbetçidir” yazılı tabelasıyla da hatırlayanlar mevcut.

 

 

SOKAĞIN ÜNLÜ MEKÂNLARI

1960-1980’li yıllar Veysel Çıkmazı’nın altın çağıydı. Bu dönemlerde meyhane sayısı 15’e kadar ulaşmıştı. Şükran Oteli’nin avlusunda 1980’li yıllara kadar lokantalar ve kahvehaneler yer almaktaydı. Veysel Çıkmazı’nda eski meyhaneler arasında, Ferit Baba’nın işlettiği ilk mekân ‘Bodrum Meyhanesi’ idi. Sonradan bir ortakla beraber ‘Karadeniz’ adında ki meyhaneyi işletti. Mehmet Usta’nın ‘Ay Lokantası’ Marifet Pasajında yer almaktaydı. Rıza İlter tarafından işletilen bir başka mekân ‘Konak Restoranı’ idi. ‘Şükran Lokantası’ ise Edip Tamay’ın ölümünden sonra yedi ortakla, Şükran Oteli’nin avlusunda hizmet vermiştir. Ayhan Çamlı’nın meyhanesi ise bir süre öncesine kadar Kemeraltı’nın eski meyhane müdavimlerini ağırlamasına rağmen, günümüz eğlence hayatına diğer mekânlar da olduğu gibi ayak uyduramamıştır.

 

 

TARİHİ KAPALI ÇARŞISI

Sokağın sonunda bulunan büyük yapı, İzmir’in eski tüccarlarından Mustafa Haydar Nazlı’ya aittir. Zamanında, üzüm, incir, çeşitli yağlar, odun kömürü gibi ürünlerin ihracatı için kullanılan mekân, günümüzde ‘Kapalı Çarşı Alışveriş Merkezi’ adıyla farklı ticaret kollarına hizmet vermektedir.

 

 

ARTIK SADECE ADINDAN İBARET

Günümüzde dönerci, çorbacı, tekstil dükkânları gibi farklı alanlarda hizmet veren Veysel Çıkmazı’nda meyhane kültürü sona ermiştir. Sokağın sonundaki duvarın yıkılarak buranın Özyurtsever Hanı avlusuna bağlandığını göz önüne aldığımızda artık bu tarihi ve ünlü sokağın sadece adından ibaret olduğunu kabul etmek gerekir.