TÜRKONFED bünyesinde bulunan Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ile Denizli, Muğla, Aydın’daki iş insanlarının üye olduğu Güney Ege Sanayi ve  İş Dünyası Federasyonu (GESİFED), EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde ortak yönetim kurulu toplantısı yaptı. Bölgesel işbirliği ve federasyonlar ve üye dernekler arası iletişimi güçlendirme hedefiyle yapılan toplantıya federasyon üyesi derneklerin temsilcileri katıldı. Toplantı sonunda birlikte ortak projeleri hayata geçirme kararı alındı.

Bölge için lobi yapacaklar

Toplantının açılışında konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, TÜRKONFED şemsiyesi altında bölgesel olarak bir yapı oluşturan federasyonların kendi aralarında ilişkilerini de güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. BASİFED olarak üye dernekler arasında iletişimi güçlendirdiklerini, artık çevre bölge ve illerdeki federasyonlar ve üye dernekler ile işbirliğini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren  Kasalı, “Bu kapsamda GESİFED Yönetim Kurulu’nu İzmir’de ağırlamaktan mutluyuz. Ege Bölgesi’nin iki güçlü federasyonunun bir arada olması çok önemli. Bölge sorunlarının çözümü içinde güçlü bir baskı ve lobi grubu oluşturmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte hem GESİFED hem de diğer bölge federasyonları ile benzer toplantılar ve güç birliği girişimlerini hızlandıracağız” diye konuştu. 

İlk adım atıldı

GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin ise 2020 yılında BASİFED ile GESİFED’in çevrimiçi bir toplantı organize ettiğini, ancak ilk kez yüz yüze bir toplantıda bir araya geldiklerini söyledi.  BASİFED ile federasyon ilişkilerini güçlendirme noktasında iki federasyon olarak ilk adımı attıklarını ifade eden Mersin, q Federasyonların işbirliği ve iletişimini güçlendirmek için bu tarz toplantıları büyük önem arz ettiğini kaydetti.

GESİFED’in Aydın, Denizli ve Muğla'da ortak ilke ve hedefleri benimseyen, düşünce ve hareket birliği sağlayan iş insanları derneklerini aynı çatı altında toplama düşüncesiyle 2012’de kurulduğunu vurgulayan Mersin, “Aydın’da 6, Denizli’de 4, Muğla’da 3, İstanbul’dan da TÜSİAD’ın üye olduğu; toplamda 14 üye dernek üzerinden 1.700’ün üzerinde iş insanına hitap etmekteyiz” dedi. GESİFED olarak; bölgeye ve ülkeye katkı koyacak üyeler arasında ticaretin, ilişkilerin, işbirliği ve dayanışmanın arttırılmasına ve gerekliliğine inandıklarını vurgulayan Mersin, “Bu tarz buluşmaların da bu amaca en büyük katkı sağlayacak organizasyonlar olduğunu düşünüyoruz. BASİFED’e ev sahipliği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BASİFED ve GESİFED işbirlikleri konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından BASİFED Genel Sekreteri Sinan Gültekin ve GESİFED Genel Sekreteri Özlem Köseoğlu iki federasyonun yeniden yapılanma süreçlerini anlatan birer sunum gerçekleştirdi. Birlikte hayata geçirilebilecek proje olanaklarının konuşulduğu toplantıda BASİFED Proje Danışmanı Canan Öztürk BASİFED ve AB Projeleri’ni, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise Gayrimenkul Yatırım Fonu hakkında bilgiler verdi. Toplantının kapanış sunumunu ise BASİFED Başeekonomisti Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen yaptı.toplu (1)-1genel (2)kasalı-1mersingenel2-1