İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası İzmir YMMO yönetimi, birinci yılının değerlendirmek, üyelerini bilgilendirmek ve gelecek planlarını anlatmak üzere serbest kürsü etkinliği düzenledi. Toplantının açılışında konuşan İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin,  Şirketlere verdikleri tam tasdik hizmetinin yaygınlaşması için, yeni ekonomi yönetiminden bu hizmetin önünü açacak destekleri vermesini beklediklerini söyledi.

Ortak akılla, şeffaf yönetim

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası’nda yapılan serbest kürsü toplantısına İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin başkanlığında tüm yönetim kurulu üyeleri ve İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası üyeleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, yönetim döneminin birinci yılını tamamladıklarını belirterek, her zaman vurguladıkları gibi odayı ortak akılla, birlikte ve şeffaf bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Faaliyetleri her zaman iletişim kanalları üzerinden üyelerle paylaşmaya özen gösterdiklerini söyleyen Zengin, “Ancak bu kez yüz yüze bir araya gelerek faaliyetlerimiz hakkında bilgi sunmak, sizlerin görüş ve önerilerini almak, eleştirilerinizi dinlemek ve mesleğimizi daha iyi aşamalara taşımak için sizlerden görüş ve destek almak üzere toplandık” dedi.

Zengin: “Tam tasdik tüm ülkenin kazancıdır”

Seçimlerin tamamlanmasından sonra ekonomi yönetiminde önemli değişikler olduğunu söyleyen Zengin, “Tam tasdik hizmetinin yaygınlaştırılması için yeni ekonomi yönetiminden destek bekliyoruz” dedi. Tam tasdik hizmetinin iktidarın vergiyi doğru şekilde toplamasında, firmaların da vergi yaptırımları ile karşı karşıya kalmasının önlenmesinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Zengin, “Tam tasdik yaptıran firmalar ülkemizin kalkınmasına gönüllü katkı koyan firmalar olarak öne çıkıyorlar. Bu hizmeti alan firma sayısının artması ülke ekonomisi açısından oldukça yararlı olacaktır. Bu hizmetin yaygınlaştırılması adına yeni ekonomi yönetiminden teşvik ve özendirme bekliyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından İzmir YMMO’nun bir yıllık süreçte yürüttüğü ziyaretler, meslek örgütleri ile ilişkiler, sosyal ve mesleki etkinlikler, amaçlar ve odaklanılan konular, odayı ve meslektaşları tanıtıcı faaliyetler, odayla ilgili bilgiler, mali durum, mesleki sorunlar ve planlanan etkinlikleri kapsayan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumdan sonra söz alan İzmir YMM Odasının önceki dönem başkanları ve üyeler  Yeminli Mali Müşavirliğin bir kazan kazan mesleği olduğunu, bir tarafta vergi gelirlerinin artırılması, öbür taraftan işletmelere rehberlik fonksiyonlarına sahip bu mesleğin verdiği  hizmetlerin yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde durdular. Sunumdan sonra İzmir YMMO üyelerinin soru, görüş ve önerileri dinlendi.