İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde...

GGYD 5. İzmirli İş İnsanları Buluşması yapıldı GGYD 5. İzmirli İş İnsanları Buluşması yapıldı

Türkiye’nin gri listeden çıkmasını olumlu karşılıyoruz. Kara para aklama ile mücadelede zayıf görünen ülkelerin belirlendiği bu listeye düşülmüş olması zaten ülkemiz için son derece olumsuz bir görünüme neden oluyordu. Bu listenin güncellenmesi ile Türkiye’nin isminin buradan çıkarılmasının Türkiye’ye yabancı kaynak girişi noktasında olumlu sonuçları olacağına inanıyoruz.

Ortodoks ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya başlandığı bu süreç göstermektedir ki dünya genelinde genel geçer ekonomi ve politik davranış biçimlerinin olumlu karşılığı olmaktadır. Sırada kredi derecelendirme kuruluşlarının yapacağı not artışları ile yabancı paranın carry trade için değil doğrudan yatırım için ülkemize geleceği umuduyla bu sürecin devamını bekliyoruz.

Türkiye’ye her yönden fayda sağlayacak

Türkiye’nin mali sistemi üzerinde yapılan düzenlemeler, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele gibi konular, sadece uluslararası normlara uyum sağlamak için değil, aynı zamanda toplumun genel refahını artırmak için de önemlidir. Gri listeden çıkarılmamız bir yanıyla da ekonomik istikrar ve büyüme kadar, toplumsal adalet, şeffaflık, demokratik değerler ve insan hakları gibi konulara da dikkat çekilmesi gereken bir gelişmedir. Bu sürecin, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısında olumlu değişimlere yol açmasına, toplumsal refahı artırmaya ve demokratik değerleri güçlendirmeye vesile olmasını bekliyoruz.

İş dünyamızın dünya ile entegrasyonu ve uluslararası alandaki prestijinin sarsılmaması için ekonomik istikrarı sürdürülebilir hale getirecek kararlılığın tüm kesimler tarafından hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bizler de iş dünyası temsilcileri olarak üretim ve ihracat ile bu olumlu süreci ülkemiz ve iş dünyamız açısından fırsata çevirmek için elimizden geleni yapacağız.