İlkeleri problemli olanların bu özelliğine, 

Bir de öfke kontrolunun olmayışı eklendiğinde;

O kişi bulunduğu konumun, ortamın dışına çıkarak güvenliğini yitirebilir.

Kendisiyle birlikte olan, ona emek veren insanların emeklerini boşa çıkarır. 

Sonuçta vefaya ihanet etme gibi bir durumdur bu.

Bazen ihtirasları,

Kaprisleri,

Kendini bilmezlikleri,

Tutarsızlıkları o denli yükselir ki,

Böyle ruh yapısındaki kişi yıkıcı, öfkeli ve sinirli haliyle tüm kazanımlarını ortadan kaldırır.

Yaptıklarıyla ona umut bağlayanların umudunu yok eder.

Vefayı bir kenar ittiğinde ise, ihanet etmiş durumuna düşer.

Yaptığı hatayı kapatmak ya da hafife almak için;

''Dik durdum.''

''Direndim.''

''Boyun eğmedim'' diyerek kendi kendini bile aldatır.

Öfkesini kontrol edemeyen insanlar,

 Zaman zaman hadsiz davranışlarda bulunur.

Yaşamları, geçmişleri araştırıldığında, 

Sorunlu davranışlarına ait sayısız örnekler vardır.

Bu türdeki tutarsız insanlarla yaşamak bir yana, 

Kısa süre birlikte olmak bile zordur.

Çok zordur...