Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, gençlerin iş hayatında aktif rol oynamalarının; ekonomik kalkınma, yatırım ve istihdam ikliminin iyileştirilmesi açısından önem arz ettiğini belirterek, gençlerin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla uygulamaya geçirilen Genç Girişimci Teşvikinin gençlere bir nevi can suyu olduğunu dile getirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, Genç Girişimci Teşviki hakkında bilgiler aktardı. Kurt, iş hayatına yeni bir başlangıç yapan genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla, 1 Haziran 2018 tarihinde hayata geçirilen bu teşvikten yararlanılabilmesi için bazı şartların olduğunu ifade etti.
Yavuz Kurt, o şartları, "Girişimcilerin, Gelir Vergisi Kanununda öngörülen kazanç istisnası kapsamında olması, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurup, 29 yaşını doldurmamış olması, 5510 sayılı Kanunun 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişi, adi ortaklık veya şahıs şirketi ortağı olması" olarak sıraladı.
Birden fazla ortağı olan işletmelerde ise bu teşvikten yararlanılabilmesi için tüm ortakların şartları sağlaması gerektiğine vurgu yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, bu halde de en genç ortağın teşvikten istifade edebileceğine değindi.

Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları neler
Destekten yararlanabilmek için, sigortalının kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerektiğini belirten Kurt, "18 yaşını doldurmadan önce mükellefiyeti başlayan gençler, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 1 yıl süreyle bu teşvikten yararlanabileceklerdir. Her halükârda mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış sigortalılar da yine 1 yıl süreyle bu teşvik çerçevesinde olacaklardır. Diğer yandan mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunması ve faaliyeti devam eden bir işletmenin eş veya üçüncü dereceye kadar kan/kayın hısımlarından devralınması halinde teşvikten yararlanılamayacak olup, ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması ise teşvikten yararlanma şartlarını bozmamaktadır" dedi.

Teşvik tutarı nedir, ne kadar süre yararlanılabilir
Kendi işini kurarak iş hayatına atılan girişimci gençlerin, teşvik sayesinde bir nebze de olsa rahat bir nefes alacağını belirten İl Müdürü Kurt, "Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan gençlerin asgari ücret üzerinden hesaplanan 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki prime esas kazançlarının tamamı SGK’ye yapılan başvuru tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile hazine tarafından karşılanmaktadır. Örneğin; 2023 yılında bu teşvikten yararlanan bir gencimizin temmuz ayından itibaren ödeyeceği prime esas kazanç tutarı 4 bin 628 TL iken bu tutarın tamamı hazine tarafından karşılanacaktır. Genç Girişimci Teşvikinin yararlanma süresi bitiminden itibaren sigorta primlerini düzenli ödeyen gençlerimiz herhangi bir süre sınırı da olmayan 5 puanlık sigorta prim teşvikinden de yararlanabileceklerdir" şeklinde konuştu.
Öte yandan İl Müdürü Kurt, prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç sigortalıların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20’nci maddesi çerçevesinde, kazanç istisnasından yararlandıklarına dair belgeyi bağlı bulundukları vergi dairesinden alarak, sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüklerine müracaat ederek başvurularını yapabileceklerini belirtti.