İzmir Kemeraltı Bölgesi’nin geleneksel ve kültürel mirasını koruma ve geltirme vizyonu ile hareket eden, daha önce hazırladığı Kemeraltı Raporu ve bölgede bulunan Tarihi Portekiz Sinagogu’nu restore ederek Kültür Merkezine dönüştürerek attığı adımları somutlaştıran EGİAD, son olarak TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle kurulan “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” nu iş dünyası ile buluşturdu.

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği merkezinde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda iş insanı katılım gösterdi. 9 Ocak 2023 tarihinde kurulmuş ve gayrimenkul yatırım fonu ekosisteminde ilk etki yatırımı olarak dikkat çekmiş olan söz konusu fonun, bölgenin gelecek vizyonunun bir parçası olmak isteyen, geçmişte TARKEM ortağı olmayı çok istemiş ancak olamamış küçük ve büyük her ölçekteki kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcıları kabul ettiğinin belirtildiği etkinlikte konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, kurum olarak, bölgesel kalkınma, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarında TARKEM ile olan işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. EGİAD’ın da ortakları arasında yer aldığı TARKEM- Tarihi Kemeraltı İnş. Yat. Tic. A.Ş ve Re -Pie Portföy ile İzmir’i ve etki yatırımcılarını ilgilendiren fon süreci ile üyelerini bilgilendirmek istediğini vurgulayan Yelkenbiçer, Tarihi Kemeraltı’nın gelişimi için her türlü çalışma ve desteğin içinde olduklarını ifade ederek, “8000 yıllık İzmir tarihinde ticari, kültürel ve sosyal değerleriyle önemli yeri olan Kemeraltı bölgesinin cazibesini ve itibarını tekrar geçmişine yakışır hale getirilmesi için yapılacak her türlü̈ çalışmada bulunmayı EGİAD’ın gönüllü̈ vazifesi olarak görmekteyiz. Bu kapsamda EGİAD olarak 2015 yılında Kemeraltı Raporu adı altında bir çalışma yayınladık. Sonrasında önerilerimizi eyleme dönüştürmek adına Tarihi Portekiz Sinagogu’nun restorasyonunu yaparak EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi olarak şehrimizin hizmetine sunduk. Derneğimiz ve paydaşlarımızın etkinliklerine Kemeraltı’ndaki bu merkezde ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Kemeraltı’nın sadece İzmir için değil aynı zamanda sahip olduğu kültür mirasıyla Dünya Ticaret ve Kültür Tarihi içinde çok büyük bir değer olduğunu düşünüyoruz. TARKEM de bu değerin görünmesinde ve değerlendirilmesinde elini taşın altına koyarak pek çok yatırımcısı ve gönüllüsüyle önemli çalışmalar ve projeler yürütüyor. EGİAD olarak hem ortağı olmaktan hem de EGİAD’dan bir çok temsilcimizle TARKEM’in çalışmalarına katkı koymaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Çalışmayı iki açıdan çok önemli bulduğunu dile getiren Yelkenbiçer, “Birincisi UNESCO Miras listesi adaylığı. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl yine TARKEM’in öncülük ettiği, tüm kent bileşenlerinin desteğin alarak Tarihi Kemeraltı bölgemizin UNESCO Miras Listesi adaylığına başvuru yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi, dünya çapında özel kültürel veya doğal öneme sahip yerleri tanıyan bir listedir. Bu liste, UNESCO'nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya Mirası Komitesi tarafından yönetilir ve korunması gereken kültürel ve doğal alanları içerir. UNESCO Dünya Mirası olarak listelenen bir alanın şehrine veya bölgesine sağladığı faydalar sadece ekonomik kazançlarla sınırlı değildir; aynı zamanda kültürel zenginlik, eğitim, bilinçlendirme ve koruma çabalarını da içerir. Turizmdeki artış, kültürel farkındalık, ekonomik kalkınma, uluslararası bilinirlik ve prestij, koruma ve sürdürülebilirlik çabaları, altyapı gelişimi ve araştırma, eğitim fırsatları bunların başlıcalarıdır. Bir diğer önemsediğimiz başlık da bu fonun aslında bir etki yatırımı fonu olması. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile birlikte yatırım alanında gerçekleşen bir anlayış değişikliği ile etki yatırımı modeli hızla yayılmaya başladı. Etki yatırımları, yapılan yatırımlarla finansal getirinin yanında aynı zamanda pozitif sosyal ve çevresel etki yaratma hedefiyle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla amaç kar elde etmenin yanında yatırımla birlikte sosyal ve çevresel bir konuda ölçülebilir pozitif etki yaratılmasını sağlamaktır. Yani fonun alacağı gayrimenkulün, değerlenmesinin yanında, tekrar hayata kazandırılması, kentimizin kültürel mirasına çıkmak anlamında da oldukça değerli olacaktır. Konuyu biraz da bu çerçevede değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu bakış açılarıyla; kurulan bu fonun, kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar ile Kemeraltı bölgesinde bir dönüşüm sağlayacak, bölgenin tarihi bir merkez oluşuna yakışır, sahip olduğu değerleri gün yüzüne çıkaran, yaşayan ve sürdürülebilir bir alan olmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

2023 yılı 2. Çeyreğinden itibaren İzmir’den, Türkiye’den ve Avrupa başta olmak üzere tüm Dünya’dan nitelikli yatırımcılara İzmir’in geleceğine ortak olma çağrısının yapıldığı belirtilen etkinlikte, bu çağrı ile İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun, kentsel yenileme ölçeğinde Türkiye’deki öncü rolünü pekiştirerek yatırım almaya başladığı ifade edildi. Eylül 2023 itibariyle fon büyüklüğü taahhütlerle beraber 50 milyon TL ‘nin üzerine çıkarak ve her geçen gün de arttığı vurgulandı.

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise, EGİAD ile orta projelerde buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, her toplantı sonrasında birlikte güçlü bir sinerji yaratıldığını ifade etti. TARKEM’in faaliyetlerinden de bahseden İneler, Kemeraltı’nda çok yönlü kültürel yaşamın yansımalarının bulunabildiğini kaydetti. 13 yıl önce Dünya’daki kent merkezlerine bakıldığını ve ortak noktalar çıkartıldığını hatırlatan İneler, “Dünya’nın iyi uygulama örneklerinde, özel sektör -kamu ve STK işbirliği olduğu görülmüş. Bir önemli nokta da strateji raporu ve amaçları oluşturulmuş. TARKEM de 29 yıllık hedef çerçevesinde 35 milyonluk sermayesi ve 176 ortağı ile Kamu- Özel işbirliği ile hareket eden örnek bir kuruluş. 300 milyon TL değer yaratmış bir kurum olarak faaliyet göstermekte. Asırlardır Akdeniz’in en önemli ticaret merkezi olan Kemeraltı, İzmir Limanı ve Basmane Garı’nın faaliyetlerinin güçlenmesi ile daha da büyük bir ivme kazanmakta. Şimdilerde TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle 1 milyar dolar yatırım hedefi ile Dünya’daki tüm İzmirli’lere fon açılımını sağlama hedefinde” dedi.DSC_8020