Türk siyasetinde çeşitli dönemlerde görev yapmış eski bakanlar Gazze’de yaşanan gelişmelerden sonra bir “barış çağrısı” yaptı.

Siyasi yelpazenin sağında ve solunda yer almış eski bakanlar, “dünyanın ihtiyacı barış ve sağduyu. Hemen şimdi” değerlendirmesinde bulundu

Açıklama şöyle:

BARIŞA ve SAĞDUYUYA ÇAĞRI

“Dünyanın her zaman olduğundan daha çok bugün barış, itidal ve sağduyuya ihtiyacı var. Savaş, felakettir.

Sadece milyonlarca insanın yaşamına mal olmakla kalmaz; aynı zamanda bütün toplumların huzur ve refahına ve geleceğine de onulmaz darbeler vurur.

Ekonomik sorunlar, eşitsizlikler büyür, acılar çoğalır ve kitleselleşir.

insanlık ‘dünya savaşı’ korku ve tehlikesiyle yeni gerginliklere, karanlıklara sürüklenir.

O nedenle, ne adına olursa olsun, her türlü teröre tam bir kararlılıkla karşı olduğumuzu

ilan ederken, mazlum halkların özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam olanaklarından yoksun bırakılması planlarına da aynı kararlılıkla karşı çıkıyor ve sorunların barış içinde çözümünün aranmasını önceliyoruz.

Çözüm; elbette terörle amasız ve amansız mücadeledir ve aynı zamanda barışın ve sorunları suhuletle çözmenin tüm olanaklarını da hep aramak ve yaşatmaya çalışmaktır.

Bu çerçevede, başta İsrail-Filistin olmak üzere her yerde sivil halka yönelik saldırılar bir an önce durdurulmalı, gerginliklerin daha büyük felaketlere yol açmasını önlemek içim dünya seferber olmalıdır.

Türkiye’de çeşitli dönemlerde devlet yönetiminde bulunmuş, biz aşağıda imzası bulunan farklı siyasi görüşlerden eski Bakanlar, barış ortamının sağlanması ve bu yolda daha kararlı ve etkili bir tutum almaları için ülkemiz ve dünya liderlerine çağrıda  bulunuyoruz:

Dünyanın ihtiyacı barış ve sağduyudur.

Barışı sağlayalım, sağduyulu davranalım. Daha geç olmadan!”

İmzası Bulunan Bakanlar (soyadı alfabe sırasıyla)

Abdulkadir ATEŞ

Turizm e. Bakanı

Mehmet DÖNEN

Ticaret e. Bakanı

Metin GÜRDERE

Devlet e. Bakanı

Müslim DOĞAN

Kalkınma e. Bakanı

Hasan GEMİCİ

Devlet e. Bakanı

Dr. Hakan TARTAN

Çalışma e. Bakanı

Bahattin YÜCEL

Turizm e. Bakanı

Reşat DOĞRU

Devlet e. Bakanı

Ertuğrul GÜNAY

Kültür e. Bakanı

Aydın TÜMEN

Devlet e. Bakanı