Yaşamda hiçbir şey için küskün olmamalı. 

Yılmazlık, yıkılmazlık içinde, 

Rüzgârın etkisiyle eğilen başakların, 

Tekrar ayağa kalktığı gibi her şeye devam etmeliyiz.

Tercihini değiştirmeyi başaramayanlardan,

O eğitimin içinde olmayanlardan biri de,

Avrupa Ülkelerinde yaşayan gurbetçiler.

Bunların bir kısmı sabanla tarla sürerken dış ülkeye işçi olarak gittiğinde;

Kendini değiştirebilecek bir yapıdan yoksun olduğu için, 

İleriye, aydınlık geleceğe yol alamıyor.

Bir bina yapımında nasıl alt yapı, temel önemli ise, 

İnsan yapısında da bu önemli.

Aşırı dincilik ve tutuculuk sarmalından kurtulamayan insanların, 

Doğru tercih yapmasının zor ya da mümkün olmadığı ortada.

Amerika ve Kanada'da yaşayan gurbetçilere baktığınızda bunların;

Aydın,

Bilinçli,

Bilime ve sosyal bir geleceğe inanan, 

Bireylerden oluştuğunu görüyorsunuz.

Ülkedeki duruma gelince;

Toprakların yabancılara satılması,

Satın alanların hemen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılması,

Sayıları on milyona yaklaşan sığınmacıya oy kullandırılması,

Bunların sosyal ve ahlak yapımızı bozması bile,

Bir kesimin oy tercihlerini değiştirmiyor.

Deprem bölgelerindeki anlatılmaz zorluklar,

Elli binin üstünde can kaybı,

On iki milyon insanın yaşamının altüst olması karşısında, 

Bunları yaşayanların bir bölümünün ısrarla tercihini değiştirmediği görülüyor.

Anayasal hakların erozyona uğratılması,

Eğitimin dinselleştirilmesi,

Gazete sayfalarındaki cinayetler,

Gasplar, ahlaksızlıklar,

Bu ülke coğrafyasına yaşanan tüm kötülükler,

Bazı bölgelerdeki insanların oy tercihlerinde etkili olmuyor.

Böyle bir toplumun geleceği tehlikede.

Ancak kimse umursamıyor bu tehlikeyi.

Şimdilerde ülke iki yaşam biçiminin, 

İki kültürün kutuplaştırıldığı ülke durumunda.

Birileri önü açık ve aydınlık yaşamı ayakta tutmak için, 

Her gayreti göstermeye,

Planlarını topluma anlatmaya çalışırken, 

Çabası zora sokuluyor. 

Zora sokmada;

Egosu patolojik,

Yönlendirilen,

Görevlendirilen,

Bir takım spikercik ve yazarcıklar da söz konusu.

Kaygan zeminde dans etmek bu zavallıların zaten yaşam biçimi.